Trvalé zábrany jsou opatřením, jehož cílem je zamezit vstupu obojživelníků do rizikového prostředí komunikace a navést je k bezpečným migračním objektům. V následujícím přehledu jsou uvedena odborná stanoviska vydaná AOPK ČR, která posuzují funkčnost jednotlivých typů trvalých zábran.

Trvalá zábrana NaturaServis, s.r.o.

Platné stanovisko (text)
​​​​​​​Platné stanovisko (obrazová příloha)

Systém na ochranu obojživelníků ACO PRO (ACO Stavební prvky, s.r.o.)

  1. Trvalé svodné zábrany LEP100
  2. ​​​​​​​Klimatické desky Clima Plate

Platné stanovisko (text)
Platné stanovisko (obrazová příloha)


Betonová zábrana IDEAL (MEA Water Management, s.r.o.)

Platné stanovisko (text)
Platné stanovisko (obrazová příloha)