null Revize standardu k ochraně hospodářských zvířat před útoky velkých šelem

AOPK ČR, ústředí

Revize standardu k ochraně hospodářských zvířat před útoky velkých šelem

15. 11. 2022

Své připomínky můžete posílat až do 12. prosince.

Revize standardu SPPK E02 006 Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem je nyní k dispozici k veřejnému připomínkování. Proces aktualizace se bude týkat celého standardu a bude probíhat obvyklým způsobem veřejné a odborné oponentury.

Standard je podkladem pro financování optimálních preventivních opatření financovaných z veřejných prostředků k zabezpečení hospodářských zvířat (zejména ovcí a koz, včel) před útoky velkých šelem (zejména vlka obecného a medvěda hnědého). Slouží také pro vyhodnocení nároku na újmu za ztížené zemědělské hospodaření v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného.

Stávající verze standardu
Verze standardu s revizemi

Připomínky můžete zasílat do 12. 12. 2022 na e-mail: jindriska.jelinkova@nature.cz.

Foto: Archiv AOPK ČR

Pastevecký pes s ovečkami.

Foto: Archiv AOPK ČR