Odebírat RSS

null Aktualizace standardu prostupnost komunikací pro vydry

AOPK ČR, ústředí

Zveřejnili jsme upravený standard k opatřením k zajištění prostupnosti komunikací pro vydry a další drobné savce

25. 7. 2023

Změny se týkají rozměrů bermy a boční lávky v propustcích.

První technická změna standardu – Opatření k zajištění prostupnosti komunikací pro vydry a další drobné savce SPPK E 02 003 se týkala zvýšení doporučené optimální šíře bermy a boční lávky z 30 cm na 40 cm. Důvodem změn byla potřeba sjednocení standardu s metodikou AOPK ČR – Doprava a ochrana fauny v České Republice.

Přejít na platné standardy 

Foto: Václav Hlaváč

Vydří lávka s vydrou.

Foto: Václav Hlaváč