Legenda:

zelená = otevřená výzva (probíhá), oranžová = výzva v přípravě, šedá = ukončená výzva

null OPŽP 51 výzva Zpracování studií a plánů

OPŽP 51. výzva – Zpracování studií a plánů

OPŽP mimo Projektové schéma AOPK ČR

 • Stav: probíhá
 • Celková alokace: 30 mil. Kč
 • Sběrná místa: jiná instituce než AOPK ČR
 • Typ žadatele: Specifikováno ve výzvě
 • Lokalita: Specifikováno ve výzvě

Podání žádosti: 16. 8. 2023-31. 7. 2024

Projekty jsou podporovány na území České republiky mimo území zasažených těžbou uhlí v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Způsobilými žadateli dle podporovaných aktivit jsou:
Plány ÚSES:
obce s rozšířenou působností, újezdní úřady
Studie systému sídelní zeleně: obce, městské části hlavního města Prahy 
Územní studie krajiny: obce s rozšířenou působností

Celé znění výzvy včetně všech potřebných dokumentů a podrobností najdete na webových stránkách OPŽP. V případě dotazů se můžete obrátit na dotazy@sfzp.cz.

 • Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
  Opatření 1.3.2 Zpracování studií a plánů
  Podporované aktivity:
 • Plány ÚSES (mimo území CHKO a NP a jejich OP)
 • Studie systému sídelní zeleně
 • Územní studie krajiny

Poskytovatelem dotace je Fond soudržnosti.

Dokumenty