null V Jeseníkách sčítali sovy a slyšeli i vlky

AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky

V Jeseníkách sčítali sovy a slyšeli i vlky

23. 4. 2024

V polovině dubna se CHKO Jeseníky sčítaly sovy. Akci pořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Moravským ornitologickým spolkem – středomoravskou pobočkou České společnosti ornitologické. Zúčastnilo se jí 18 dobrovolníků z řad profesionálních i amatérských ornitologů, kteří přijeli z různých koutů republiky.

Jejich úkolem bylo zaznamenávat na předem určených trasách hlasové projevy sov. 

„Víme, že v CHKO Jeseníky žije šest druhů sov, ale chybí nám podrobnější informace o jejich aktuální početnosti a rozšíření. Takto organizované sčítání sov jsme uspořádali poprvé a doufám, že se stane tradicí. Nejde pouze o mapování těchto pozoruhodných tvorů, ale také o setkání zájemců o přírodu, vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností,“ říká Daniel Křenek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, jeden z organizátorů setkání. 

Dobrovolníci sčítali ve večerních a nočních hodinách na 19 předem vytipovaných trasách o celkové délce 189 km. Sovy zaznamenávali podle hlasových projevů, které jsou poměrně dobře slyšitelné. Ke sčítání využili také moderní techniku v podobě sedmi diktafonů umístěných v lesích, kde je předpoklad výskytu sov. Jedna skupinka měla sčítání slov dokonce zpestřeno vytím vlků, které bylo slyšet na nevelkou vzdálenost. Jednalo se o oblast, kde je jejich výskyt evidován od loňského podzimu.  

Podařilo se zaznamenat šest samců naší nejmenší sovy kulíška nejmenšího. V jednom případě naopak i naší největší - výra velkého. Pro Jeseníky nejvzácnějším druhem byl puštík bělavý, který se do zdejších lesů rozšířil teprve nedávno a v CHKO už založil malou populaci. Nejčastější byl podle očekávání puštík obecný, u něhož ornitologové zaznamenali celkem 26 teritorií. Jednou slyšeli dokonce tokající pár. Všechny potěšilo devět houkajících samců vzácné sovy sýce rousného. Kromě sov  byli zjištěni dva jeřábci lesní a osm sluk lesních,“ upřesňuje Daniel Křenek.

„Za zmínku stojí, že nejmladšímu účastníkovi, který noční pochůzku bez problémů zvládl, samozřejmě v doprovodu dospělého, bylo 10 let. Zapojení takto mladých lidí nás těší, považujeme za důležité, aby získávali vztah k přírodě,“ dodává Miroslav Havira z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Výsledky sice ještě nejsou kompletní, musíme vyhodnotit nahrávky z diktafonů, ale i tak je možné akci označit za vydařenou,“ uzavírá Křenek.

Titulní fotografie kulíšek nejmenší,  autor Bohumil Fišer

Diktafon pro monitoring sov se věší na strom.

Diktafony jsou věšeny na stromy ve speciálním krytu, foto Daniel Křenek

Nejmladší účastník  pouští hlas sovy a čeká, jestli nějaká zareaguje.