null tip-geoexpozice

Tip na výlet

Geologická expozice v Karlově Studánce

  • Délka: 200 m
  • Typ: pěší
  • Obtížnost: lehká
Expozice obsahuje 366 kamenů.

Expozice dokumentuje geologický vývoj celé Jesenické oblasti. Na začátku stezky je umístěna informační tabule, která informuje návštěvníky o geologii celé oblasti. Návštěvníci se zde mohou seznámit s typickými horninami regionu. Její součástí je téměř 350 kamenů z nejrůznějších lokalit Jeseníků. Jedná se mnohdy až o několikatunové balvany. Nachází se zde horniny typické pro Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník, Králický Sněžník a Rychlebské hory. Jako příklad lze uvést mramor z Horní Lipové, bludný balvan z Vidnavy a mnohé další horniny.

Geologická expozice je zajímavým a často vyhledávaným místem nejen turistů, ale také mnohých odborníků a geologů.

Koncem osmdesátých let byla na místě dnešní geologické expozice v Karlově Studánce divoká skládka odpadků. Rekultivace skládky a budování geologické expozice začalo v listopadu 1990, slavnostní otevření proběhlo v červnu 1991. Z celého území Jesenické oblasti bylo svezeno celkem 366 velkých kamenů, balvanů a bloků. Investory geologické expozice byl tehdejší Okresní národní výbor a Místní národní výbor Karlova Studánka, iniciátorem a zhotovitelem byla Základní organizace Českého svazu ochrany přírody Ekoservis Jeseníky (vedená RNDr. Leo Burešem). Expozice vznikala za spolupráce několika geologů z regionálních institucí i centrálních univerzitních pracovišť. Dnes je expozice v majetku a péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Materiály geologické expozice

Katalog vystavených hornin

Orientační plán expozice

Brožura o expozici

Při svých cestách prosíme, buďte k přírodě ohleduplní. Postačí k tomu jen pár zásad. Více o tom, jak se chovat v přírodě se můžete dozvědět z krátkých videí o rodině Veverkových.

Další výlety:

www.snamidoprirody.cz

Galerie

Část naučné stezky.
Část naučné stezky.
Část naučné stezky.