null Průzkum drobných savců 2023

AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky

Průzkum drobných savců v CHKOJ

28. 11. 2023

Letos byl rok na myšice a norníky, jejich úloha v přírodě by Vás mohla překvapit...

V letošním roce probíhal na území CHKO Jeseníky průzkum drobných savců, kteří se chytali do živolovných pastí. Po určení a zdokumentování byli znovu vypuštění na svobodu. Nejpočetnějším druhem byla myšice lesní, kterou následoval norník rudý. Podařilo se také zaznamenat rejska obecného, rejska malého a na jedné lokalitě dokonce poměrně vzácnou myšku drobnou.

Drobní savci mají, stejně jako každý jiný organizmus, v přírodě velký význam. Jsou potravou dravců, sov, lišek, kun a mnoha dalších živočichů. Hrabáním nor v zemi kypří půdu a zvyšují její zasakovací a retenční schopnost pro vodu. Vnášením semen pomáhají k šíření rostlin nebo půdu přihnojují částmi rostlin, které do ní zapravují.
Na druhou stranu, pokud se drobní hlodavci přemnoží, způsobují nemalé škody na zemědělských plodinách, semenáčcích a sazenicích lesních dřevin. Proto je důležité snažit se o udržení přírodní rovnováhy což znamená, že potřebujeme zachovat a vytvářet druhově bohatou a pestrou krajinu.
Myšice lesní.
Norník rudý opouští živolovnou past.