null konzilium bezlesi

AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky

Jak dál s péčí o horské hole Jeseníků aneb tundra, nebo pastvina?

20. 6. 2024

V reakci na dramatický pokles druhové pestrosti vysokohorských trávníků a výsledky provedených experimentů se v národní přírodní rezervaci Praděd sešla skupina odborníků. Vyhodnocovali dosavadní postupy v péči o alpínské bezlesí nejvyšších poloh Hrubého Jeseníku.

Na 30 zástupců Akademie věd, univerzit, muzeí, Správy Krkonošského národního parku, Ministerstva životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR diskutovalo nad historií využití hřebenových partií Jeseníků pro hospodaření a dosavadními i navrhovanými zásahy zaměřenými na obnovu druhové pestrosti horských holí. Účastníci se shodli, že vzhledem k výraznému úbytku rostlinných i živočišných druhů způsobeným dlouhodobou absencí hospodaření, klimatickou změnou a imisemi dusíku je zapotřebí rozvinout aktivní péči v podobě sečení a pastvy na mnohem větší plochy, než je tomu nyní. Současně je nutné tato opatření v křehkém vysokohorském prostředí i nadále sledovat a vyhodnocovat.

V období let 2024-2029 proto AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky začne postupně realizovat projekt podpořený z Operačního programu Životní prostředí, jeho cílem bude ročně pokosit a vypást 50 hektarů vysokohorského bezlesí.

Akce byla podpořena z integrovaného projektu Life Jedna příroda.