Čejka chocholatá.
     Čejka chocholatá. Foto Jan Hrubý

Modely letadel, malé nebo velké drony nejsou v přírodě Českého krasu vítáné. Snad jen z výzkumných důvodů či ve smysluplně odůvodněných případech je lze tolerovat. Ruší totiž zvířata, nejvíce ptáky, ale i další obyvatele korun stromů a skal. Je to pro ně nepřirozená a hlučná věc. Nechme vzdušný prostor ptákům a letounům (netopýrů a vrápenců tu žije 23 druhů z 27 druhů známých pro Českou republiku).

Létání dronů v CHKO Český kras není potřeba Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Český kras povolovat, je třeba dodržovat obecně platné předpisy:

• zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

• prováděcí vyhláška k tomuto zákonu - č. 108/1997 Sb. („vyhláška“)

• letecký předpis Pravidla létání L 2, Doplněk X - bezpilotní systémy

Upozorňujeme piloty dronů, že pro ně platí všechna platná ustanovení a omezení pro pohyb osob v chráněných územích uvedená v zákoně o ochraně přírody a krajiny, případně v bližších ochranných podmínkách uvedených v jednotlivých zřizovacích předpisech těchto chráněných území. Nelze tedy např. vstupovat mimo vyznačené trasy v národních přírodních rezervacích, nebo rušit dronem hnízdící ptáky.

​​​
Více o problematice létání s drony v chráněném území