null vychazka-a-dod-aktualita-detail

Vycházka a den otevřených dveří na Správě CHKO Blaník

27. 5. 2022

V neděli 22. května 2022 uspořádala AOPK ČR akce pro veřejnost ke 40. výročí vyhlášení CHKO Blaník.

Dopoledne jsme zahájili vycházkou do přírodní rezervace Podlesí. Hlavním tématem byly mokřady a jejich obyvatelé, protože v rezervaci se vyskytuje několik typů mokřadních biotopů. Účastníci exkurze tak mohli pozorovat rosničku, kuňku ohnivou, zelené skokany a také dravé larvy brouků potápníků. Na mokřadní louce obnovil ČSOP Vlašim několik tůní a účastníci se mohli sami přesvědčit o jejich rychlém oživení.

Od 13 hodin pak mohli zájemci navštívit budovu Správy CHKO Blaník v Louňovicích pod Blaníkem, kde si mohli prohlédnout historické dokumenty a mapy CHKO Blaník nebo shlédnout film o činnosti AOPK ČR. Pro děti byly na zahradě připraveny skládačky a úkoly s přírodovědnou tematikou a pozorování přírodnin binolupou.  

Vycházka do PR Podlesí.
Vycházka do PR Podlesí.
Den otevřených dveří.
Den otevřených dveří.
Den otevřených dveří.