Doporučení pro pořadatele hromadných akcí a závodů v CHKO Beskydy

  • Pořádání akce projednejte v dostatečném předstihu - min. 3 měsíce předem s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Beskydy a rozhodujícími vlastníky či správci dotčených pozemků. Úplně nové akce a aktivity prosím konzultujte v ještě větším předstihu.
  • Hromadné sportovní akce směřujte mimo zimní období a mimo dobu toku a hnízdění ptáků a vyvádění mláďat savců (tj. v období od 1. 12. do 30. 6.) – platí především pro tzv. klidové oblasti.
  • Hromadné sportovní akce by neměly probíhat v nočních hodinách. Dobu, kdy je závod možné uskutečnit, omezte hodinami ve vztahu k délce dne (začátek nejdříve hodinu po východu slunce a konec nejpozději hodinu před západem slunce) – platí především pro tzv. klidové oblasti.
  • Prostor startu a cíle včetně zázemí závodu umisťujte do podhůří, nebo na dostupných místech, kde je dostatečná infrastruktura a které leží mimo zájmové lokality ochrany přírody (tzn. není nutné vyřizovat výjimku ze zákazu vjezdu podle zákona o ochraně přírody a krajiny).
  • Pro zabezpečení akce se někdy využívají i motorová vozidla. Pokud by se měla pohybovat „v zákazech vjezdu“, musí si pořadatel předem požádat o výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny a rovněž o souhlas vlastníka (správce) pozemku, na kterém by se akce konala.
  • Pro akce je požadováno minimální ozvučení a není dovolena žádná reprodukovaná hudba či průběžné moderování do mikrofonu - platí hlavně během období vegetačního klidu.
  • Veškeré značení tratí apod. je možné instalovat pouze dočasně a pořadatel zajistí jeho odstranění ihned po skončení akce.
  • Pokud je na trase plánovaná občerstvovací stanice či prodej občerstvení, musí zde být umístěn i příslušný počet mobilních WC.
  • V žádosti o povolení akce bude předložen způsob nakládání a likvidace odpadů. Úklid odpadů bude proveden na celé trase akce ihned po jejím ukončení.

Více informací o pořádání hromadných kulturních či sportovních akcích v chráněném území naleznete zde 

Více informací o povolení vstupu, vjezdu či parkování souvisejícího s doprovodnými motorovými vozidly najdete zde