Odebírat RSS
pajasan žláznatý
2. 8. 2023

Byly vydány zásady regulace pro pajasan a bolševník

Koncem července Ministerstvo životního prostředí schválilo a vydalo zásady regulace pro dva druhy rostlin z unijního seznamu invazních druhů - bolševník velkolepý a pajasan žláznatý. Bližší podmínky uplatňování zásad regulace budou stanovovány na regionální úrovni místně příslušnými orgány ochrany přírody (krajské úřady, Správy NP, AOPK ČR, újezdní úřady) formou opatření obecné povahy. Realizace opatření stanovených těmito zásadami regulace a opatřeními obecné povahy je zajišťována za účasti vlastníků a uživatelů pozemků.

Celý článek O násByly vydány zásady regulace pro pajasan a bolševník