Byla vydána Hodnotící zpráva o invazních nepůvodních druzích a jejich kontrole
6. 9. 2023

Byla vydána Hodnotící zpráva o invazních nepůvodních druzích a jejich kontrole

Mezivládní platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES) vydala začátkem tohoto týdne Hodnotící zprávu o invazních nepůvodních druzích a jejich kontrole. Tento zásadní dokument poskytuje rozhodovacím orgánům souhrnné informace o současném stavu biologických invazí a nástrojích, které mohou šíření invazních druhů omezit.

Celý článek O násByla vydána Hodnotící zpráva o invazních nepůvodních druzích a jejich kontrole