Odebírat RSS

null Zveřejnili jsme pracovní verzi standardu k péči o stromy jako biotop vzácných druhů organismů

AOPK ČR, ústředí

Zveřejnili jsme pracovní verzi standardu k péči o stromy jako biotop vzácných druhů organismů

30. 5. 2023

Své připomínky můžete zasílat do 25. června.

K veřejnému připomínkování byl zveřejněn standard z řady E (speciální opatření druhové ochrany) SPPK E 02 005 Péče o stromy jako biotop vzácných druhů organismů.  

Standard se týká vzácných a ohrožených druhů, které jsou vázány na rozmanitá mikrostanoviště poskytovaná výhradně dřevinami. Definuje postupy, které mají taková stanoviště pro přežití těchto druhů udržovat či vytvářet. Uplatňuje se tehdy, když se některý z cílových druhů v okolí vyskytuje a jeho přežití není možné zajistit pomocí péče uvedené ve standardech řady A (arboristické standardy).

Pracovní verze standardu 

Připomínky můžete zasílat do 25. 6. 2023 na e-mail brigita.neumannova@nature.cz.

Foto: Jiří Neudert

Detail páchníka hnědého v letu.

Páchník hnědý, foto Jiří Neudert.