Odebírat RSS

null Zásah proti komárům na Pastvisku u Lednice

AOPK ČR, ústředí

Zásah proti komárům na Pastvisku u Lednice

3. 5. 2023

V pátek 28. dubna kontaktoval Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR starosta obce Lednice Stanislav Straškrába se žádostí o eliminaci komářích larev v národní přírodní památce Pastvisko u Lednice. Během víkendu tu pracovníci AOPK ČR zajistili aplikaci přípravku VectoBac WDG.

„Zvolený biologický přípravek má tu výhodu, že působí selektivně jen na larvy komárů a muchniček. Právě proto jsme jej mohli v národní přírodní památce použít. Mimochodem, právě použití prostředků proti komárům je jedním z dotazů, které se objevují v souvislosti s přípravou vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok. Jejich použití je v I. a II. zoně CHKO možné na základě výjimek. Ty platí ve všech chráněných krajinných oblastech, které se někdy potýkají s komaří kalamitou – tedy v CHKO Treboňsko, Litovelské Pomoraví či Poodří,“ vysvětluje Vlastimil Sajfrt z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

To, jak by mohla chráněná krajinná oblast na Soutoku vypadat, představujeme z pověření Ministerstva životního prostředí v těchto dnech nejen zdejším obcím, ale také rybářům, významných vlastníkům,  Povodí Moravy a spolkům. Potkali jsme se se zastupiteli obcí Týnec, Ladná, Kostice, Podivín, Lanžhot nebo Tvrdonice a další jednání jsou naplánována. Zastupitelé Lanžhota také vyrazili do CHKO Litovelské Pomoraví, aby zjistili, jak se v chráněné krajinné oblasti žije. Připravili jsme speciální webové stránky, kde se každý může s plány na vyhlášení CHKO seznámit,“ dodává Pavel Pešout 
  
Není to poprvé, co se záměr na vyhlášení CHKO diskutuje. Obce a další subjekty o něm byly oficiálně informovány v posledních letech několikrát – například na setkání zástupce MŽP se starosty v Břeclavi na podzim roku 2021 či na setkání s ministryní v Lanžhotě o rok později. Záměr na velkoplošnou ochranu tohoto území je zakotven i v programovém prohlášení vlády. 

Cílem předjednání návrhu CHKO je shromáždit připomínky a podněty partnerů a zohlednit je tak, aby návrh představoval co nejširší shodu regionu ještě před zahájením oficiálního procesu vyhlašování ze strany Ministerstva životního prostředí. Chráněná krajinná oblast by měla vzniknout přibližně na 12 tisících hektarech, více než 90 % zdejších lesů je ve vlastnictví státu.    

Všechny informace jsou k dispozici na soutok.nature.cz
 

Foto: Vlastimil Sajfrt

Detail komářího sítka.

sitka s komaty vlastmil Sajfrt