Odebírat RSS

null Výstava a exkurze: Krajina po těžbě v obrazech i realitě

AOPK ČR, ústředí

Výstava a exkurze: Krajina po těžbě v obrazech i realitě

9. 6. 2023

Konec těžby hnědého uhlí znamená zejména pro Ústecký kraj zásadní změny. Zdejší těžební krajinu čeká obnova, která by měla kromě technických rekultivací dát prostor také samovolné obnově přírody.

Na zkušenosti ze zahraničí se zaměřuje fotografická výstava, která je nyní k vidění v Mostě. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje v rámci projektu Transformační centrum Ústeckého kraje (RRA-TCÚK) ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pořádají také exkurze, kde je možné pozorovat, jak si příroda úspěšně sama nachází cestu do stávajících velkolomů a jak k využití krajiny po těžbě přistupují v sousedních zemích.  

Jedna z exkurzí se konala ve středu 7. června. Zástupci samosprávy, státní správy a další účastníci si prohlédli bývalé uhelné lomy v okolí města Finsterwalde v německé Lužici, kde proběhla na podstatné části rekultivace krajiny přírodě blízkým způsobem formou ekologické obnovy. Seznámili se s tím, jak se takové území může využívat – jsou tu například naučné stezky, cyklotrasy a vyhlídková místa. V přírodních vodních plochách bez technických úprav se lidé koupou, součástí krajiny jsou i instalace pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů.  

„Chtěli jsme, aby se účastníci na vlastní oči přesvědčili, že místa, která jsou ponechána přirozené obnově, jsou po dvaceti letech po ukončení těžby nebývale pestrá. Právě proto jsou atraktivní i pro turisty, které lákají i připomínky minulosti zdejšího kraje, ať už je to pohornický reliéf nebo například zachovalý skrývkový most. To může být inspirací pro diskusi, jak postupovat pro ukončení těžby v Ústeckém kraji. Ačkoli to zní paradoxně, právě unikátní přírodní fenomény v opuštěných velkolomech se mohou stát mimořádnou turistickou atrakcí. Jak je vidět v Německu, profit z přirozené obnovy mají ale i místní - například v podobě pestré krajiny či financí z turistického ruchu,“ vysvětluje Michal Porteš z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.   

Na stejné téma je zaměřena i výstava leteckých fotografií, jejichž autorkou je Markéta Hendrychová z RRA ÚK, která k výstavě dodává: „Je to první ze série výstav projektu Transformačního centra ÚK, která zachycuje krajiny uhelných regionů v Německu, Polsku a České republice, ukazuje, jak je možné po ukončení těžby přistoupit k obnově těžební krajiny za většího využití (i v rozlohách desítek km2) přírodních sil nejen k ochraně přírody, ale i rozvoji turismu a relaxačních zón pro místní obyvatele.“ Výstava je k vidění až do konce června v mosteckém obchodním centru Central Most v 1. patře.
Ekologické obnově se věnuje i Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.  Výsypky totiž představují obrovskou příležitost pro ochranu přírody na národní i mezinárodní úrovni. Dokládají to dlouhodobé výzkumy AOPK ČR, ale i České zemědělské univerzity v Praze a mnohých dalších výzkumných skupin napříč v ČR i v zahraničí.

Snaha ponechávat části opuštěných těžebních prostor přírodě začala už koncem minulého století, kdy se potvrdilo, že právě na tyto plochy je vázaná mimořádná biodiverzita a druhy, které často ve volné krajině v podstatě vymizely. Dlouhodobá pozorování také potvrzují, že ekologicky obnovená území jsou stabilnější k dopadům klimatické změny. Jde o opakovaně v praxi ověřenou metodu rekultivace u nás i v zahraničí. Využívá se nejen v hnědouhelných dolech, ale obdobně se řeší i pískovny, kamenolomy a další prostory postižené těžbou,“ vysvětluje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Pro zájemce z Ústeckého kraje se připravuje také workshop s exkurzí do lomu ČSA. Ten je ve srovnání s německými přírodě blízkými výsypkami mnohem pestřejší a zajímavější díky své geologické a geomorfologické členitosti. Akce se uskuteční 27.6. od 15 hodin, zájemci se mohou přihlásit na emailu kapoun@rra.cz. Kapacita je omezena. Do téhož lomu se podívají 12. 6. spolu s RRA a AOPK ČR také členové výboru pro životní prostředí zastupitelstva Ústeckého kraje.
O problematice ekologické obnovy vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR dvě souhrnné publikace:
https://knihovna.nature.cz/records/d696e3e0-4156-4da6-8371-ae0859aa9adf
https://knihovna.nature.cz/records/3e0cf293-4e7f-49a0-95c0-67da0e18a64e