Odebírat RSS

null Výpust rybníka Nesyt se dočká opravy

AOPK ČR, ústředí

Výpust rybníka Nesyt se dočká opravy

9. 3. 2023

Nyní je potřeba zásadně opravit strojní zařízení na jeho spodní výpusti, které je obvykle asi 3,5 metru pod vodní hladinou. Rybník Nesyt je nejen jednou z našich nejvýznamnějších ornitologických lokalit a národní přírodní rezervací, ale také významným vodním dílem.

Největší jihomoravský rybník dokáže zadržet přes 4,5 milionu kubických metrů vody. Rybník spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 

„Pro opravu jsme využili toho, že je rybník vypuštěn, a období jeho zimování. Zimování je běžný způsob rybářského hospodaření, při kterém se přeruší vývojové cykly parazitů, plísní a přenašečů nemocí ryb a také se zamezí tomu, aby se v rybníce nadměrně namnožili invazní karasi stříbřití a vláknité řasy,“ vysvětluje Jakub Starý z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  

Oprava výpustního zařízení by měla být hotova do konce března. První část prací musí proběhnout za plně vypuštěného rybníka, ihned poté se začne napouštět tak, aby nedošlo k zaplavení případných ptačích hnízd.  Obnažené bahnité plochy vytvářejí vhodné prostředí pro hnízdění vzácných druhů ptáků, jako je například tenkozobec opačný nebo pisila čáponohá. Daří se na nich také unikátní vegetaci obnažených den s některými kriticky ohroženými rostlinami, například bahenkou šášinovitou či hvězdnicí panonskou.

„Jsme si vědomi napjaté vodní bilance v povodí rybníka Nesyt. Výpustné zařízení ale není v dobrém technickém stavu a opravit se musí. Napouštět rybník bez této opravy by bylo velkým rizikem,“ konstatuje Vlastimil Sajfrt z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Národní přírodní rezervace Lednické rybníky byla vyhlášena v roce 1953. Tvoří ji soustava rybníků Nesyt, Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský v nivě potoka Včelínku nedaleko Lednice, a dále Zámecký rybník v areálu Lednického zámku. Rozloha NPR je 552,5 ha a patří k nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám v České republice. Nachází se tu naše největší hnízdní kolonie volavek popelavých a kvakošů nočních - hnízdí zde okolo 230 párů obou druhů. Rybníky jsou tahovou zastávkou pro husy velké, řadu druhů kachen a bahňáků, pravidelně zde zimuje orel mořský.

Foto: Jan Miklín