Odebírat RSS

null Vydali jsme další atlas rozšíření

AOPK ČR, ústředí

Vydali jsme další atlas rozšíření

27. 11. 2023

Úspěšnou řadu našich odborných publikací doplnil Atlas rozšíření plazů České republiky.

Před koncem roku vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Atlas rozšíření plazů České republiky autorek Blanky Mikátové a Lenky Jeřábkové. Je to už čtvrtá publikace v ediční řadě těchto oblíbených atlasů. V roce 2016 vyšel Atlas rozšíření velkých lupenonožců České republiky (2016), následoval Atlas rozšíření obojživelníků České republiky (2020) a v loňském roce pak Atlas rozšíření hmyzožravců České republiky. Všechny atlasy najdete zde.

Nejnovější titul shrnuje záznamy o výskytu druhů plazů v rozmezí let 2008 až 2015. Obsahuje výsledky druhého a historicky nejpodrobnějšího celoplošného mapování, díky kterému se podařilo získat více než 56 tisíc záznamů pozorování. Cílem autorek publikace bylo přehledně shrnout maximum dostupných (publikovaných i nepublikovaných) informací z různých zdrojů a zpracovat je jednotnou metodikou. Výsledkem je atlas síťových map rozšíření jednotlivých druhů plazů v České republice. 

Kromě základních informací o každém druhu (stupeň ochrany nebo ohrožení podle červených seznamů) atlas obsahuje podrobné informace o současném i historickém rozšíření druhů, orientační mapy, grafy (procentuální zastoupení v dané oblasti, klimatogramy, hypsogramy a fenogramy druhu). Publikace popisuje také biotopové nároky a způsob života jednotlivých druhů nebo ohrožení a možnosti ochrany. 

Atlas se také podrobně zabývá stále častěji objevovanými nepůvodními druhy. Mezi ty, které mají potvrzený opakovaný výskyt na našem území, patří například želva nádherná nebo gekon turecký.

Foto: Jan Procházka

Detail ještěrky obecné.

Ještěrka obecná, foto Jan Procházka