Odebírat RSS

null Vlk z Polska se opět pohybuje na Vysočině

AOPK ČR, ústředí

Vlk z Polska se opět pohybuje na Vysočině

28. 3. 2023

Vlk, kterého výzkumníci polské organizace SAVE – Wildlife Conservation Fund vloni na jaře v Polsku odchytili a opatřili telemetrickým obojkem, se opět pohybuje v oblasti Českomoravské vrchoviny. Vyplývá to z výsledků telemetrického sledování i pozorování v terénu.

Na Vysočině se objevil v posledních měsících již podruhé. 

„To, že se tento vlk přesunuje na tak velké vzdálenosti – v posledních měsících se přesunul dvakrát od Králického Sněžníku na Vysočinu – dokládá, že pravděpodobně hledá družku a nové teritorium. Na Vysočině má k dispozici dostatek vhodné potravy, kterou jsou především srnci, jeleni či prasata divoká,“ vysvětluje Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

„Během skoro čtyř měsíců pohybu telemetricky sledovaného vlka původem z Polska jsme s našimi dobrovolníky a spolupracovníky ověřovali desítky míst jeho častějšího zdržování a našli zbytky po konzumaci zhruba desítky srnců. Vlk se pohyboval na území šesti krajů včetně okraje Prahy a poznal tak značnou část naší krajiny. Přestože se pohyboval i v poměrně obydlených místech, jeho pozorování lidmi byla vzácná, přemisťoval se především v noci a lovil nejdostupnější divoce žijící kopytníky,“ uvedl Miroslav Kutal, akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně a vedoucí programu Šelmy Hnutí DUHA, který se věnuje sledování interakcí mezi lidmi a vlky v rámci nového multidisciplinárního projektu LIFE WILD WOLF [1].

„Nemáme hlášeny žádné škody na hospodářských zvířatech, přesto ale chovatelům doporučujeme, aby svá stáda preventivně zabezpečili. Na to poskytuje stát dotace, nově je možné žádat o náhradu újmy za ztížené zemědělské hospodaření v důsledku opakovaného výskytu vlka.Ta představuje částečnou kompenzaci zvýšených nákladů na jinou organizaci pastvy - tedy například plat pro pastevce, údržbu oplocení, náročnější manipulaci se stádem či péči o pastevecké psy. Chovatelé mají také nárok na náhradu škod v případě vlčího útoku. Víme, že přítomnost vlků znamená pro chovatele komplikace, právě proto jim stát podporu poskytuje [2]. Pokud informaci o výskytu vlků dostaneme včas, můžeme chovatele v dané oblasti oslovit a navrhnout vhodná preventivní opatření,“   vysvětluje Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Vlci putují na velké vzdálenosti a dokážou uběhnout až několik desítek kilometrů za noc – ať už při pohybu po svém teritoriu nebo při hledání nového. Naše kulturní krajina je hustě protkaná zástavbou a sítí silnic, které představují obtížně překonatelné bariéry. Přes dálnici D1 byly ve spolupráci AOPK ČR a Ředitelství silnic a dálnic vybudovány čtyři ekodukty, které živočichům slouží k překonání těchto bariér. Okolí některých ekoduktů však postihla kůrovcová kalamita a stromy jsou vykácené. To  využívání ekoduktů velkými savci dočasně komplikuje. 

V oblasti Českomoravské vrchoviny se vlci objevují od roku 2016, jde však pouze o jednotlivá migrující zvířata. Více pozorování bylo hlášeno jižně od Telče  v roce 2019, ani zde se však vlci trvale neusídlili.      

Poznámky:
[1] Více informací o projektu LIFE WILD WOLF na https://mendelu.cz/rovnovahu-mezi-vlky-a-lidmi-v-kulturni-evropske-krajine-hleda-projekt-life-wild-wolf/ 
[2] Informace o možnostech dotací na zabezpečení hospodářských zvířat najdete zde: 
AOPK OPŽP ZMV - 2. výzva SC 1.6 - Dotace - AOPK ČR (nature.cz)
https://dotace.nature.cz/-/opzp-33-vyzva-zachranne-stanice-pro-zivocichy-prevence-utoku-selem?redirect=%2Fvyzvy41. výzva – Prevence škod způsobených šelmami a dravci – Operační program Životní prostředí (opzp.cz)

Informace o možnostech financování nákladů na jinou organizaci pastvy najdete zde: https://www.navratvlku.cz/prevence-ujma/

foto: CHKO Žďárské vrchy, Lubomír Dajč