Odebírat RSS

null Vánoce s novým číslem časopisu Ochrana přírody

AOPK ČR, ustředí

Vánoce s novým číslem časopisu Ochrana přírody

22. 12. 2023

Na obálce si můžete prohlédnout, jak vypadá přírodní obnova lesa rok po požáru v národním parku České Švýcarsko.

Na obálce si můžete prohlédnout, jak vypadá přírodní obnova lesa rok po požáru v národním parku České Švýcarsko.

Právě vývoji plochy po tomto požáru je věnován úvodní článek čísla. Jeho autoři - Handrij Härtel, Dana Vebrová, Jakub Šafránek, Václav Sojka a Lukáš Blažej – shrnují spíše jen některá empirická pozorování tak, je může částečně vidět i všímavý návštěvník národního parku.  Na exaktní výsledky vědeckých studií, které nyní na ploše probíhají, je zatím brzy.

V článku Zemědělské farmy – ostrovy pračí biodiverzity v ohrožení se dozvíte, že jsou to právě zemědělské farmy, které řadě druhů ptáků poskytují útočiště, protože okolní intenzivně obhospodařovaná krajina je mimořádně nehostinná. Například výskyt sov pálených, sýčků či chocholoušů je v současné době prakticky vázán jen na farmy a jejich okolí s aktivním zemědělským hospodařením.  Ochranářský potenciál farem snižují dva faktory – modernizace na jedné, zánik na druhé straně.

Text Regionální směsi osiv jako nástroj pro podporu druhové pestrosti v krajině popisuje, jak se postupně začaly v přirodně cenných lokalitách prosazovat osevní směsi, ktere obsahuji druhy nejen stanovištně a geograficky původní, ale pochazející přimo z daného regionu. Věnuje se i tomu, jak pečovat o vhodné zdrojové lokalty, porovnává způsoby získávání osiva a úspěšnost výsevů. 

Jan Kozel shrnuje, jak probíhá péče o zvěř v národním parku Šumava. Rekapituluje, co vše se na tomto poli odehrálo, a konstatuje, že škody zvěří se díky přijatým krokům snížily, odrůstá více jedlí a listnáčů. Je zřejmé, že nová koncepce péče o zvěř by měla v ideálním případě zahrnovat nejen národní park a CHKO Šumava, ale celé Pošumaví včetně bavorské strany.

V časopisu se také dozvíte, co to je Svěcená díra u Javoříčka, můžete si zrekapitulovat padesát let s federací EUROPARC, zjistíte, jaké podněty z oblasti ochrany přírody řeší omdudsman, a čím se zabývala na svém posledním zasedání  Mezivladni platforma pro biodiverzitu a ekosystemove služby (IPBES). Jeden z článků je věnován také projektu o stavební činnosti v CHKO.

V kuléru najdete přehled všech článků, které se v časopise v roce 2023 objevily.

Přejeme zajímavé čtení a všechno dobré do roku 2024.  

Všechna čísla najdete zde

Foto na obálce: Václav Sojka

 

obalka