Odebírat RSS

null V programu péče o českou krajinu zůstane 200 milionů i v roce 2024

AOPK ČR, ústředí

V programu péče o českou krajinu zůstane 200 milionů i v roce 2024

15. 11. 2023

"Tedy v době potřebných vládních škrtů. Dotace do krajiny jsou prevencí obřích ztrát,“ říká ministr Hladík.

Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí a AOPK ČR

Již 27 let pomáhá Program péče o krajinu (PPK) české krajině skrz dotace do drobných záchranných opatření. Na drobné akce, které napomohou naší přírodě, by mělo v příštím roce jít ze státního rozpočtu opět 200 milionů korun. Program desítky let slouží především k financování péče o chráněné krajinné oblasti i další chráněná území. 

Jsem rád, že se nám podařilo v návrhu státního rozpočtu pro Program péče o krajinu udržet stejnou částku jako v letošním roce, tedy dvě stě milionů korun. Díky nim se je možno zajistit péči o nejcennější lokality chráněných druhů rostlin a živočichů nebo péči o zraněná zvířata v záchranných stanicích,“ konstatuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Program péče o krajinu (podprogram PPK B) je zčásti určen i pro realizaci drobných opatření a projektů lesníků a zemědělců, obcí i neziskových organizací, která napomáhají vzácným druhům rostlin a živočichů. „Podporujeme tvorbu drobných vodních prvků, výsadby dřevin ve volné krajině, péče o památné stromy či péče o cenné přírodní lokality. Pro rok 2024 se na podporu těchto drobných opatření v krajině počítá opět s částkou 27 milionů korun,“ dodal ministr Hladík. „Novinkou oproti předchozím rokům je, že výzvu pro podávání žádostí o dota ci spouštíme již dnes, aby žadatelé mohli na projekty čerpat peníze v novém roce co nejdříve. Právě pozdní vypisování výzev žadatelé 
v minulých letech oprávněně kritizovali. Kdo rychle dává, dvakrát dává, v ochraně přírody rozhodně platí,
“ vysvětluje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Mnohé rostliny a živočichové z naší krajiny mizí, protože se upustilo od tradičního způsobu obhospodařování. Právě pro jejich záchranu jsou finance z programu PPK B určeny. Například 100 tisíc korun napomohlo tomu, aby se na loukách nad Zvoníčkovem v Karlovarském kraji i nadále dařilo kriticky ohroženému konikleci otevřenému. Z Programu péče o krajinu (PPK B) se tu financuje kosení a vyřezávání náletů. Bez této péče by koniklec otevřený vymizel a s ním i řada dalších vzácných druhů, kteří by přišly o vhodné prostředí k životu. 

Bližší informace:

Výzva PPK B pro rok 2024
Program péče o krajinu (PPK)

Ilustrační foto: František Jaskula a Jan Jetenský

Pastva oveček na louce.

Foto: Jan Jetenský