Odebírat RSS

null V Beskydech po padesáti letech vyhnízdilo několik párů sokola stěhovavého

AOPK ČR, ústředí

V Beskydech po padesáti letech vyhnízdilo několik párů sokola stěhovavého

3. 11. 2022

V České republice již sokolů hnízdí více než stovka párů. V Beskydech probíhá sledování a ochrana jejich hnízd ve spolupráci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Muzea regionu Valašsko a Lesy ČR.

Sokoli ve 2. polovině minulého století téměř zmizeli zejména kvůli zamoření krajiny DDT, nyní se postupně vracejí. 

„Od roku 2017 jsme po půlstoletí trvající přestávce evidovali každoročně zahnízdění jednoho páru sokolů. Letos ale v Beskydech zahnízdily dokonce páry tři [1]. Navzdory chladnému jaru tu sokoli odchovali devět mláďat. Je to opravdu úctyhodný výkon – v době, kdy seděli na vejcích, napadlo 20 cm sněhu a teploty opakovaně klesaly pod bod mrazu,“ vypočítává  Václav Tomášek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

„Všechna mláďata sokolů byla v letošním roce nejen okroužkována klasickými hliníkovými kroužky na pravou nohu, ale navíc jim byl odebrán vzorek DNA do Genetické banky Muzea regionu Valašsko, která je zapojena do sítě Národní genetické banky živočichů při Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR. Ta má sledovat genetickou diverzitu populací všech druhů živočichů v ČR a uchovává jejich unikátní DNA ve speciálních mrazících boxech. Z genetických vzorků se bude také zjištovat, zda se do Beskyd sokoli dostali z  Polska, Jeseníků nebo ze Slovenska,“ konstatuje Zdeněk Tyller z Muzea regionu Valašsko.

„Mláďata byla na levé noze osazena černobílými odečítacími kroužky s trojpísmennými kódy AKD – AKL a tak se můžeme těšit na zpětná hlášení. I nadále tak budeme sledovat osudy „našich“ letošních mláďat a snad se dozvíme, kam se vydají na svoji životní cestu a jak vysokého věku se případně dožijí. Přejeme jim šťastný let,“ dodává  Václav Tomášek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Poznámky: 
[1] Jeden z  párů měl ve svém hnízdě dokonce 4 mláďata (3 samice 1 samec), další pár odchoval 3 opeřence (1 samice a 2 samci) a třetí pár odchoval jen dvě mláďata kvůli náhradnímu hnízdění (1 samec a 1samice).

Foto Václav Tomášek

Hnízdění sokolů v Beskydech.

Sokol mladata, Vaclav Tmášek, foto uvnitř