Odebírat RSS

null Sysli se stěhují

AOPK ČR, ústředí

Sysli ze Zoo Hluboká se stěhují do Strakonic

13. 7. 2023

Přesně 36 syslů bylo dnes vypuštěno na letišti ve Strakonicích. Pocházejí z odchovů v Zoo Hluboká a záchranné stanice Rozovy a měli by oživit zdejší skomírající populaci tohoto vzácného hlodavce.

Akce je součástí záchranného programu, který pro sysla před více než patnácti lety připravila a koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. V celé České republice totiž žije zhruba jen 6000 syslů.

„Letiště ve Strakonicích je jedním z pouhých 40 míst v České republice, kde se sysel obecný vyskytuje. V posledních letech jsme tu ale zaznamenali velký úbytek zvířat, pravděpodobně kvůli silným přívalovým dešťům. Zatímco v roce 2018 tu žilo odhadem 150 syslů, letos na jaře jsme pozorovali jediného,“ vysvětluje Lenka Čolobentičová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

„Příklad sysla názorně ilustruje, jak může být osud živočišného druhu vrtkavý. V padesátých letech byl označován za škůdce. Kvůli změnám v zemědělském hospodaření ale z naší krajiny téměř vymizel. Syslové doplatili na rozorávání mezí a pastvin, scelování polí do velkých lánů, úbytek ploch s nízkou travou a používání chemických prostředků. Nyní je sysel kriticky ohroženým druhem, pomoci přežít by mu měl právě záchranný program,“ říká František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  

„Sysly jsme měli ve Strakonicích vypouštět už vloni, ale museli jsme akci odložit. V přípravné fázi se tehdy v chovech nepodařilo nachytat dostatečné množství zvířat. V letošním roce je situace mnohem příznivější. Odchovy se daří  a mohou tak pomoci posilovat syslí populace ve volné přírodě,“ doplňuje Markéta Jariabková ze Zoo Hluboká. 

 „Sysli se vypouštějí především na místech, kde sice jsou vhodné podmínky, ale z nějakého důvodu počet zvířat klesá. To je i případ strakonického letiště. Právě některá sportovní letiště jsou totiž pro sysly vhodným prostředím – je tu nízká tráva, nepobíhají kočky, zvířata tu mají klid. To, jak se tady syslům daří, budeme samozřejmě nadále sledovat,“ dodává Jan Matějů z Muzea Karlovy Vary, jeden z autorů záchranného programu.  

 „Záchranné programy pomáhají v naší krajině udržet vzácné druhy rostlin a živočichů. Nyní jich máme již třináct a chystáme další. Díky nim se podařilo zachránit pro naši přírodu hvozdík písečný český, daří se zvyšovat počty užovek stromových. Prospívají ale i jiným druhům. Často totiž spočívají v podpoře šetrného hospodaření, které zlepšuje podmínky i pro jiné rostliny a živočichy,“ uzavírá František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.


Foto: archiv AOPK ČR, Květa Černohlávková

Sysel obecný na louce v Radouči.

Sysel obecný, foto: Květa Černohlávková