Odebírat RSS

null Světový den vody: kde to čvachtá, tam to žije

AOPK ČR, ústředí

Světový den vody: kde to čvachtá, tam to žije

22. 3. 2021

Světový den vody připadá na 22. března a připomíná, že voda doslova prosakuje celým naším životem.

A také, že více než dvě miliardy lidí stále nemají ani přístup k nezávadné pitné vodě [1]. 

Koloběh vody v přírodě je jedním z hlavních přírodních procesů, které se na Zemi odehrávají. Nepřetržitě probíhá její výměna mezi světovým oceánem a pevninou. 

„Malý koloběh vody je pro nás možná ale ještě důležitější. Zajišťuje totiž, že se voda vrátí v podobě deště tam, kde se odpaří. Pro její zadržení je zásadní, aby byla krajina rozmanitá. A právě to jsme v minulosti svým nešetrným hospodařením narušili. Snažíme se proto pestrost do krajiny vracet – sázíme nové stromy, remízky a aleje a obnovujeme mokřady. Čím více tůní, rašelinišť, rybníků, alejí, meandrujících potoků a řek či remízků, tím pomaleji voda z krajiny odteče,“ říká František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

„AOPK ČR dlouhodobě podporuje činnosti a projekty na obnovu zamokřených území. Ke konci roku 2020 bylo z Operačního programu Životní prostředí poskytnuto 5,4 miliardy korun na realizaci téměř 700 projektů. Letos jsme také udělili Cenu AOPK ČR za některé revitalizační a renaturační projekty v povodí řek Morava a Dyje. Získal ji státní podnik Povodí Moravy,“ [2] doplňuje František Pelc. 

Na téma vody v krajině AOPK ČR připravila story mapu [3]. Podívat se na ni můžete zde: http://vodudokrajiny.nature.cz. Na několika konkrétních příkladech ukazuje, co je možné pro zadržení vody v krajině a obnovu její rozmanitosti dělat.

Přehled více než dvou tisíc našich mokřadů – od těch s mezinárodním významem po mokřady lokálního charakteru – najdete na http://mokrady.ochranaprirody.cz.

Foto: Archiv AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Správa CHKO Litovelské Pomoraví.


Poznámky: 

[1] Světový den vody byl vyhlášen v roce 1993 a připadá na 22. březen. Navržen byl Organizací spojených národů (OSN) na Konferenci o životním prostředí a rozvoji (Summit Země) v Riu de Janeiru v roce 1992. Více informací najdete na https://www.worldwaterday.org/.

[2] Cena AOPK ČR je určena lidem či organizacím, kteří svým celoživotním postojem, nebo třeba konkrétním projektem pomáhají či pomohli naší přírodě. Má především ukázat, že ochrana přírody má smysl a konkrétní výsledky. Letos byla udělena potřetí. Více informací najdete na www.nature.cz/web/cz/historie-oceneni.

[3] Story mapa od společnosti Esri je multimediální aplikace pro tvorbu map s příběhem. Přehled dalších story map a mapových aplikací, které vydala AOPK ČR najdete zde: https://aopkcr.maps.arcgis.com/home/gallery.

Archiv AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Správa CHKO Litovelské Pomoraví.

Foto z archivu AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, Správa CHKO Litovelské Pomoraví