Odebírat RSS

null Světový den divoké přírody – bez regulace obchodu by možná v Africe sloni už nebyli

AOPK ČR, ústředí

Světový den divoké přírody – bez regulace obchodu by možná v Africe sloni už nebyli

2. 3. 2023

Přesně před padesáti lety, 3. března 1973, byla ve Washingtonu přijata dohoda o ochraně zvířat a rostlin, označovaná jako CITES. Reguluje mezinárodní obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, který devastoval jejich populace ve volné přírodě.

Například během minulého století byly vybity  miliony slonů kvůli obrovskému zájmu o slonovinu. Bez omezení obchodu se slonovinou a bez ochrany slona afrického by velká sloní stáda z Afriky zcela zmizela. Úmluva CITES [1] chrání téměř 6 000 druhů živočichů a 33 000 druhů rostlin. Den jejího podpisu se slaví jako Světový den divoké přírody - World Wildlife Day.  

Zatímco dříve se obchodovalo v mnohem větší míře s jedinci z přírody, dnes u řady druhů převažuje obchod s exempláři narozenými či vypěstovanými v lidské péči (např. papoušci). I na ně se se vztahuje CITES a prověřuje se, zda opravdu pocházejí ze zajetí. CITES se týká také neživých exemplářů a  dalších výrobků. Z chráněných druhů se vyrábí především módní doplňky, trofeje, suvenýry, delikatesy a v poslední době ve velké míře tradiční asijské medicínské přípravky. Pracovníci úmluvy posuzují, zda vývoz exemplářů populace v přírodě neohrozí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je vědeckým orgánem CITES v České republice. 

„Ročně vydáváme mezi 1000 – 1500 stanovisky k žádostem o doklady CITES. Při vývozech prověřujeme, zda zvířata opravdu nepocházejí z volné přírody. Mezi často vyvážené patří například různé druhy papoušků, chameleonů, krajt, drápkatých opiček a dravců. Kromě dravců míří drtivá většina exemplářů do Asie, kde většinou chovatelství nemá takovou tradici jako u nás. Dravci se vyvážejí především do zemí Arabského poloostrova, kde se používají k tradičnímu sokolnictví. Naopak k nám se dovážejí různé druhy plazů z odchoven v Indonésii, lovecké trofeje z Afriky, vzácné dřeviny na výrobu hudebních nástrojů z Indie, kaktusy a orchideje z Thajska a živí koráli pro mořskou akvaristiku z Indonésie,“ popisuje Silvie Ucová z Agentury ochrany přírody a a krajiny ČR. 

U některých druhů se udržitelně obchoduje jak s exempláři z přírody, tak s jedinci ze zajetí a populaci v přírodě to nijak neohrožuje (např. krokodýli pro obchod s kůžemi). Jsou ale druhy, u kterých není přínosné s jedinci narozenými v lidské péči ani obchodovat. Patří mezi ně třeba velké kočkovité šelmy (lev, tygr, levhart), které jsou nezákonně využívány pro výrobu asijské medicíny. Pytláctví a nelegální obchod je hlavní příčinou jejich ubývání v přírodě [3].  

Se vzrůstající lidskou populací je tlak na přírodní zdroje ještě větší. Úmluva se snaží reagovat na nové situace a zařazuje na své seznamy také druhy, které jsou mezinárodně obchodované ve velkých objemech, jako jsou mořské druhy (např. žraloci) nebo tropické dřeviny. U vysoce cenných komodit (slonovina, nosorožčí rohy apod.) je popsáno spojení s teroristickými skupinami, jimž obchod s tímto zbožím slouží jako zdroj financování. Tomuto typu kriminality („wildlife crime“) je celosvětově věnována stále větší pozornost. 

Poznámky: 
[1]  Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin známá také pod zkratkou CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) byla přijata dne 3.3. 1973. Z původních 80 zakládajících států se počet smluvních stran rozšířil na 184. Úmluva chrání téměř 6 000 druhů živočichů a 33 000 druhů rostlin. Ty nejohroženější druhy není povoleno odebírat z volné přírody, ty méně ohrožené pouze tak, aby to bylo pro jejich populace udržitelné. 
[2]  Více najdete v časopisu Ochrana přírody:

Mezinárodní obchod s flórou a faunou v České republice, Evropské unii a ve světě

Celosvětová konference CITES v Ženevě zpřísnila podmínky pro mezinárodní obchod s ohroženými druhy

Ochrana tygrů a Česká republika

Foto: Slon africký, František Pelc

Ara Learův - jeden z nejvzácnějších papoušků na světě. Zabaven v ČR. Foto archiv AOPK ČR

Detail papouška Ara Learův.
Sloni afričtí zachycení při pojídání potravy.