Odebírat RSS

null Světoví experti na ochranu přírody v Krkonoších a Jizerských horách

AOPK ČR, ústředí

Světoví experti na ochranu přírody v Krkonoších a Jizerských horách

26. 6. 2023

Experti z chráněných území celého světa [1] se tento týden sejdou v Krkonošském národním parku a chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Diskutovat budou mimo jiné o tom, jak dál postupovat v ochraně přírody v globálním i národním měřítku.

Navštíví světově unikátní krkonošskou tundru a také Jizerskohorské bučiny, které jsou pro svou výjimečnost součástí Světového dědictví UNESCO [2]. Obdobné setkání se koná již podvanácté, poslední se uskutečnilo v roce 2019 v Austrálii. Je to tedy první setkání představitelů světové ochrany přírody po pandemii COVID-19. 

„Je pro nás ctí a velkou radostí, že můžeme špičkové zahraniční kolegy provést naším nejstarším národním parkem. Na něm se totiž dá dobře ukázat, čemu nejen tuzemská ochrana přírody v současné době čelí. V Krkonoších je problémem extrémní návštěvnost některých míst a také postupující klimatická změna, která ohrožuje zdejší unikátní tundru,“ konstatuje ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch. 

„Česká republika se na chvíli stává doslova centrem světové ochrany přírody. Je trochu symbolické, že se potkáváme v době, kdy celá Evropa čeká na to, jak dopadne hlasování Evropského parlamentu o obnově přírody. V České republice si zvýšenou ochranu zaslouží hned několik míst. Vedle často zmiňovaného Křivoklátska, soutoku Moravy a Dyje či Krušných hor je na místě zvážit, zda do budoucna nerozšířit Krkonošský národní park o nejhodnotnější část Jizerských hor. Parametry na to bezesporu má. Na příkladu Jizerskohorských bučin, které jsou zapsány na seznam Světového dědictví UNESCO, je vidět, že i střední Evropa má stále cennou přírodu,"  konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Setkání se zúčastní téměř třicítka expertů z různých zemí – namátkou Jižní Korea, Malajsie. Austrálie, Jihoafrická republika, Kanada či Finsko. Probíhá od 26. - 28. 6. v Krkonoších, pak se účastníci přesouvají do Hejnic v Jizerských horách. 29. 6. se koná za účasti ředitele AOPK ČR Františka Pelce exkurze do národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny, kde se mohou připojit média. 

Poznámky:
[1] WPALF – World Protected Areas Leaders Forum (Světové fórum lídrů chráněných území). Fórum bylo založeno v roce 1999 Mezinárodní unií ochrany přírody (IUCN) a tvoří ho především ředitelé a vedoucí pracovníci státních agentur ochrany přírody, národních parků a dalších chráněných území. Jeho cílem je výměna zkušeností a názorů v ochraně přírody a chráněných území. V letošním roce je hlavním tématem klimatická změna a její vliv na chráněná území, a diskuze nad globálním rámcem ochrany biodiverzity, přijatým na konci loňského roku během konference smluvních stran v kanadském Montrealu. Tento globální rámec si klade za cíl např. zvýšit podíl chráněných území na souši a na moři o 30 %.
Globální rámec ochrany biodiverzity - “Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework” (GBF) https://www.mzp.cz/cz/kchun_mingsko_montrealsky_globalni_ramec 
stanoví 23 konkrétních cílů zaměřených na ochranu přírody do roku 2030 v globálním měřítku např. zajistit ochranu 30 % souše a 30 % moří, obnovit 30 % nejohroženějších ekosystémů, minimalizovat dopady změny klimatu, a to i pomocí přírodě blízkých řešení, snížit nebezpečí pesticidů a ztráty živin v životním prostředí alespoň o polovinu atd.
IUCN - byla založena v roce 1948 a je jednou z nejsilnějších a nejvýznamnějších mezinárodních organizací zabývající se ochranou přírody a přírodních zdrojů v globálním měřítku. Hlavními zájmovými okruhy IUCN jsou biodiverzita, klimatická změna, udržitelná energie, lidský blahobyt a zelená ekonomika.
[2] https://storymaps.arcgis.com/stories/ec86e787a3f54e889f7c2679765d689a

Foto: Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny, autor Zdeněk Patzelt