Odebírat RSS

null S ptáky se na Bohdaneč přišlo rozloučit na 1200 lidí

AOPK ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy

S ptáky se na Bohdaneč přišlo rozloučit na 1200 lidí

2. 11. 2023

Akce se každoročně koná 28. října na Polákově poloostrově v národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník a je spojena s výlovem rybníka.

Hlavní atrakcí bývá ale pozorování ptáků pomocí stativových dalekohledů u Musílkovy ptačí pozorovatelny. A letos si návštěvníci opravdu užili. Na dně vypuštěného rybníka mohli vidět stovky volavek bílých, racků bělohlavých a chechtavých. Z dálky vypadali jako sněhová pokrývka. Objevili se dva orli mořští, na osm desítek majestátních jeřábů popelavých a čírky obecné. Loučení si nenechali ujít ani jespáci bojovní nebo vzácnější jespáci malí. Raritou pak byl rybák velkozobý. Ten je tu vidět jen výjimečně.

Návštěvníci si mohli prohlédnout ukázky hnízd zdejších druhů ptáků, připraveny byly malé pozorovací nádržky s rybami a nechyběly ani zábavné hry pro děti. Velkým lákadlem byl také odchyt ptáků a kroužkování. Ornitology překvapilo, že jim v sítích uvízli dva králíčci obecní. Tito drobní pěvci jsou nejmenší v celé Evropě, odchycení ptáci vážili před okroužkováním 6,5 gramu.  Jsou vcelku běžným druhem, ale tady  u rybníka byli překvapením. Je možné, že se sem zatoulali s hejnem sýkor. Celkem se podařilo okroužkovat 37 ptáků sedmi druhů.

Loučení s ptáky na Bohdanečském rybníku pořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy ve spolupráci s Východočeskou pobočkou České společnosti ornitologické, Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, Lesy ČR, s. p., a s Českým svazem ochránců přírody ZO Pardubice. O výlov rybníka se postarali pracovníci Rybniční hospodářství, s. r. o.

Foto: zuzana Růžičková a Ivan Hoza

Jezero se vzlétajícími ptáky.

Foto: Zuzana Růžičková

Ptáček v rukou člověka.

V síti uvízla i červenka obecná, foto: Ivan Hoza

Stánek Agentury pro ochranu přírody a krajiny.

Foto: Ivan Hoza

Ukázka vylovených mladých ryb.

Foto: Zuzana Růžičková

Pozorování ptáků dalekohledem.

Foto: Zuzana Růžičková