Odebírat RSS

null Roky se Soutokem nové číslo časopisu Ochrana přírody

AOPK ČR, ústředí

Roky se Soutokem: nové číslo časopisu Ochrana přírody

23. 6. 2023

Většina článků se z různých pohledů zabývá územím na soutoku Moravy a Dyje, kde se diskutuje o vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok.

Časopis otvírá úvodník ministra životního prostředí Petra Hladíka, který konstatuje, že  soutok Moravy a Dyje je jedním z nejkrásnějších a nejhodnotnějších míst v naší zemi, kterému se dosud nedostává adekvátní ochrany.

Pavel Pešout a Stanislav Koukal v článku Kdy bude vyhlášena chráněná krajinná oblast Soutok? zdůrazňují, že ve všech expertních analýzách prováděných v posledních třiceti letech byla oblast Podluží a nivy Dyje pod Novými Mlýny označena jako nejvyšší priorita pro doplnění soustavy velkoplošných chráněných území. Jedná se o největší dluh státní ochrany přírody.

Text Mladena Kadery a Pavla Dedka Giganti jihomoravského luhu v nesnázích uvádí, že ikonické duby na soutoku pomalu odumírají kvůli výraznému deficitu vody z pravidelných záplav. Pro jejich záchranu je třeba zajistit obnovu vodního režimu a pokračovat v cílených opatřeních v lesích.

Vladan Riedl a David Horal se v obsáhlém článku Změna hospodaření v lesích na Soutoku věnují, jak už název napovídá, tomu, jaký způsob hospodaření zdejší lesy potřebují.  Vodou se přímo zabývají dva články – Obnova průtočných ramen na Dyji a Revitalizace Velkého Zámeckého rybníka.

Soutok je také jedním z témat rozhovoru s jihomoravským hejtmanem Janem Grolichem. Konstatuje, že Soutok potřebuje nějakou formu velkoplošné ochrany a že základem pro její prosazení je dobře nastavená komunikace – nejen k hospodářům v území, ale i směrem k veřejnosti, aby nevznikaly různé fámy.

Studií vyhodnocení socioekonomických dopadů vyhlášení CHKO Soutok se zabývá článek v rubrice Zaměřeno na veřejnost. Vyhlášením CHKO pravděpodobně stoupne počet návštěvníků, což do regionu přinese finance. Je ale potřeba stanovit, jaká kapacita je únosná z hlediska jednotlivých předmětů ochrany.

V tomto čísle časopisu najdete ale i další témata – namátkou třeba nekončící příběh kůrovcové kalamity v CHKO Jeseníky, aktuální legislativu EU v oblasti obnovitelných zdrojů či ochranu přírody v Gabonu.

Přejeme zajímavé čtení