Odebírat RSS

null Reakce AOPK ČR na článek na Seznam Zprávy z 8. 12. 2022

AOPK ČR, ústředí

Reakce AOPK ČR na článek na Seznam Zprávy z 8. 12. 2022

8. 12. 2022

Na základě informací v dnešním článku na Seznam Zprávy nařídil ředitel AOPK ČR kontrolu na Správě CHKO Křivoklátsko.

Správa chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko je jedním z místních pracovišť Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Na základě informací v dnešním článku na Seznam Zprávy nařídil ředitel AOPK ČR na tomto pracovišti kontrolu. Prověřeny budou veškeré správní úkony týkající se části Lánské obory, která leží v CHKO Křivoklátsko, a veškeré veřejné zakázky zadané tímto  pracovištěm. Kontrola bude provedena s ohledem na to, zda byly dodrženy interní postupy včetně pravidel pro vyloučení střetu zájmů. Na základě výsledků kontroly bude zvolen další relevantní postup.

Foto: mlok skvrnitý, autor Bohumil Fišer