Odebírat RSS

null Rdest oživí Most

AOPK ČR, ústředí

Vzácný rdest oživí jezero Most

26. 7. 2023

V těchto dnech proběhla unikátní akce na záchranu kriticky ohroženého rdestu dlouholistého. Zhruba 160 vzrostlých lodyh této vzácné vodní rostliny, která přežívá v České republice pouze na jediné lokalitě poblíž Hradce Králové, bylo vysazeno do jezera Most.

Rostliny se spouštěly z nafukovacího člunu do hloubky 1,5-2 m v balících po deseti.  Akci koordinovala AOPK ČR ve spolupráci s Botanickým Ústavem Akademie věd ČR v Třeboni, který zajišťuje záchrannou kultivaci druhu. 

Rdest dlouholistý dříve rostl v proudících i stojatých čistých chladnějších vodách na různých místech České republiky, ale v důsledku eutrofizace vody na většině svých původních lokalit vyhynul. Proto byl pro něj v roce 2003 schválen záchranný program.  

Nyní probíhají výsadby rdestu na potenciálně vhodné lokality, na původních historických lokalitách se ale rdestu z nejrůznějších důvodů nedaří. Druh se naopak úspěšně uchytil v uměle budovaných tůních v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, odkud nejsou historické údaje. To bylo inspirací pro introdukci druhu mimo historicky doložené lokality, do podmínek, které se podobají těm v jezerech v severní části areálu. 

Jako vhodná místa se jeví velká jezera a menší tůně vzniklé po důlní těžbě na Mostecku. Vyznačují se pro rdest optimálními podmínkami a v současné době představují podle dosavadních znalostí nejlepší možnost, jak zajistit druhu přežití v přirozených podmínkách v České republice. Výsadby do této oblasti se plánují i v následujících letech s cílem vytvořit druhou životaschopnou populaci rdestu dlouholistého v ČR.

Detail ohroženého rdestu.

Foto: R. Prausová