Odebírat RSS

null Poslední šance: končí lhůta pro registraci invazních druhů živočichů z unijního seznamu

AOPK ČR, ústředí

Poslední šance: končí lhůta pro registraci invazních druhů živočichů z unijního seznamu

24. 2. 2023

Chovatelé vybraných druhů invazních živočichů je musí do konce března registrovat v jednoduchém online formuláři. U nás patří mezi nejčastěji chované severoamerické druhy raků, želva nádherná, korálovka pruhovaná, burunduk páskovaný, nutrie říční, mýval severní, nosál červený či mundžak.

Do dnešního dne svá zvířata zaregistrovalo na 900 chovatelů. 

Řada invazních druhů se do evropské přírody dostala v minulých stoletích z chovů na kůži či maso – třeba nutrie říční, ondatra pižmová, jiné byly dovezeny jako okrasné – například pajasan žláznatý či bolševník velkolepý. Pro přírodu představují riziko, protože vytlačují původní druhy, přenášejí nemoci, mohou působit značné ekonomické škody. 

Invazní druhy z takzvaného uniijního seznamu je v Evropské unii zakázáno převážet, množit, chovat, nesmí se s nimi obchodovat a především je vypouštět do přírody. Ti, kdo tato zvířata chovají doma, je samozřejmě nemusí usmrcovat či odevzdávat. Musí ale zajistit, že se nebudou dále množit, a zaregistrovat je do jednoho roku poté, co je druh na unijním seznamu uveden. Nyní je na něm 88 druhů rostlin a živočichů. 

„Do našeho registru chovatelé nejčastěji zaznamenávali želvu nádhernou, s výrazným odstupem ji následuje mýval, nosál červený a korálovka pruhovaná [1]. Systematické kontroly registrovaných zvířat se neplánují, pokud nebude hlášena informace o jejich úniku. Naopak ti, kteří registraci neprovedou, se vystavují hrozbě sankce,  například odebrání zvířete. Invazní druhy totiž pro naši přírodu představují riziko - stačí jediná samice raka mramorovaného k tomu, aby vznikla rozsáhlá populace raků, a ta přenosem račího moru decimovala naše raky říční a kamenáče,“ vysvětluje Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Registrace je možná  přes webový formulář AOPK ČR.  Po vyplnění přijde majitelům potvrzení o registraci. V případě nejasností je možné obrátit se na AOPK ČR, konkrétně na mail invaznidruhy@nature.cz. 

Instituce, jako jsou ZOO, akademická pracoviště, výzkumné ústavy a další, mají taktéž možnost tato zvířata dál chovat včetně množení, ale musejí si zažádat ministerstvo životního prostředí o příslušnou výjimku.
 

[1] Počty nahlášených korálovek se zvýší, protože jde o druh, který byl na unijní seznam přidán až při jeho pozdější aktualizaci.

Fotografie: Henrik Brinksoe, NOBANIS, Pavel Štěrba, Tomáš Görner

Nutrie říční na kamenu.
Detail želvy nádherné ve vodě.
Rak signální u rybníčka na kameni.