Odebírat RSS

null Pomáháme s ochranou přírody v Zakavkazsku

AOPK ČR, ústředí

Pomáháme s ochranou přírody v Zakavkazsku

15. 3. 2023

V Jerevanu probíhá v těchto dnech závěrečná konference k projektu, který by měl přizpůsobit arménskou legislativu právu Evropské unie a v oblasti ochrany přírody zefektivnit práci tamních institucí.

V pomoci v ochraně přírody v Zakavkazsku se AOPK ČR angažuje více než deset let. Jde totiž o území s vysokou biodiverzitou a vysokou mírou endemismu, stovky druhů, které zde žijí, se nevyskytují nikde jinde na světě. Jenom v Arménii je 479 druhů bezobratlých, 16 druhů obratlovců a 142 druhů vyšších rostlin považováno za endemické. 

S arménským ministerstvem životního prostředí začala AOPK ČR úzce spolupracovat v roce 2021, kdy se podařilo získat evropský grant z programu Twinning. Společně s finským environmentálním institutem SYKE navrhla úpravy k zefektivnění legislativy v souladu s evropskými směrnicemi na ochranu biotopů a druhů. Arménie se totiž zavázala v rámci tzv. Východního partnerství a dohody CEPA s Evropskou unií aplikovat evropskou legislativu na ochranu své přírody.

Čeští odborníci připravili ve spolupráci s arménským MŽP Strategii ochrany biodiverzity v Arménii, která již zohledňuje nové cíle přijaté na konferenci smluvních stran Úmluvy o ochraně biodiverzity (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework). Zpracovali též komunikační strategii pro arménské ministerstvo životního prostředí a řadu konkrétních doporučení na úpravu legislativy. Arménští experti a zástupci arménského MŽP a dalších státních institucí navštívili Českou republiku a Finsko. Delegace českých senátorů se účastnila v roce 2022 semináře o legislativě EU v oblasti ochrany přírody v Národním shromáždění Arménské republiky a proběhlo několik kulatých stolů k navrhovaným změnám legislativy i institucionálního zajištění ochrany přírody v Arménii. 

„Stihnout vše za dva roky byla opravdu výzva. Snažili jsme se hlavně investovat naši energii do lidí, arménských odborníků. Je nyní hlavně na nich, jak skloubí svoje znalosti a zkušenosti s našimi doporučeními,“  řekl Tomáš Růžička, ředitel odboru vnějších vztahů AOPK ČR. 

Projekt má samostatné webové stránky www.biodiversity.am v angličtině a arménštině, kde je možné stáhnout i závěrečnou publikaci k projektu. Dnes probíhá závěrečná konference, k dispozici je online přenos a později záznam.  

V Gruzii spolupracuje AOPK ČR již od roku 2012 společně se Správou Krkonošského národního parku na přípravě plánů péče o chráněné oblasti Tusheti a Aragvi. V Tusheti bylo také pro návštěvníky připraveno 100 km značených turistických cest, na podporu šetrné turistiky vyšel i tištěný průvodce. Tyto aktivity financuje Česká rozvojová agentura.
 

Centrální část pohoří Geghama.

Centrální část pohoří Geghama_Jindřich Chlapek

Národní park Dilijan z výšky.

NP Dilijan_Jindřich Chlapek

Detail rostliny Iris elegantissima.

Iris elegantissima_Jindřich Chlapek

Volavka vlasatá v husté trávě.

Volavka vlasatá_Tomáš Růžička