Odebírat RSS

null Podepsáno: skauti a státní ochrana přírody budou společně pečovat o vzácnou přírodu

AOPK ČR, ústředí

Podepsáno: skauti a státní ochrana přírody budou společně pečovat o vzácnou přírodu

14. 9. 2022

Memorandum, které napomůže většímu zapojení dětí do praktické ochrany přírody, dnes podepsali zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Junáka-českého skauta a Skautského institutu.

Cílem je umožnit všem dobrovolníkům, zejména dětem, nejen lépe poznat okolní přírodu, ale také o ni začít aktivně pečovat.

„Skauting by bez přírody nemohl existovat. Příroda není jen prostředí, ve kterém se skauting odehrává, je to navíc zdroj formativních a nezapomenutelných zážitků. Chceme, aby naše role v přírodě nebyla jen pasivní, ale abychom jí dokázali i účinně pomáhat, aby náš pobyt v ní byl zážitkem, poučením i reálným přínosem. K tomu nám spolupráce s AOPK ČR mimořádně pomáhá a moc si jí vážíme," říká ředitel Skautského institutu Miloš Říha.

Skautský institut už několik let rozvíjí program Patronáty [1]. Ten probíhá tak, že se skautský oddíl či školní třída propojí s odborníkem a se správcem nějakého přírodního území, které potřebuje péči. Děti se dozvědí, čím je zdejší příroda jedinečná, a následně se aktivně zapojí do péče o ni. Přebírají tak pomyslný patronát nad kouskem světa. Spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR už na této bázi probíhá v Jihočeském, Plzeňském, Libereckém, Jihomoravském a Středočeském kraji, postupně se rozšíří i do dalších regionů.

„Podpis memoranda je logickým vyústěním spolupráce, která už nějakou dobu trvá. Výhodná je pro všechny – pro přírodu, kde se udělá kus práce, pro děti a mladé lidi, kteří poznají své okolí, a také pro nás ze státní ochrany přírody. Víme totiž, že  bez zapojení místních se příroda chrání opravdu těžko. Někdy stačí zdánlivě málo – pravidelně pokosit, pohrabat, vytrhat, vyřezat, vyčistit zanesenou tůň,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Jeden příklad za všechny: V Plzeňském kraji se do projektu zapojil oddíl z Přimdy s průvodkyní z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Převzal patronát nad přírodní památkou Kolowratův rybník. V pobřežním pásmu tu rostou vzácné masožravé rosnatky prostřední, které ale vytlačuje rozrůstající se třtina šedá. V roce 2021 se skauti na lokalitu vypravili několikrát, pravidelně třtinu sekali, hrabali a posekanou hmotu odklízeli. Zároveň připravovali další místa příhodná pro růst rosnatky narušováním drnů sekerami, motykami a prošlapáváním. Pod odborným dohledem průvodkyně prováděli i monitoring, díky kterému se potvrdilo, že po dvou letech pravidelné péče je porost třtiny menší a řidší a rosnatka prostřední se prokazatelně rozšiřuje na nová místa.

Více na: 

https://www.skautskyinstitut.cz/patronaty

nebo v časopise Ochrana přírody

Narušování drnu nemusí být nuda. Foto Lucie Koryťáková Nováková