Odebírat RSS

null Odborný časopis Příroda se stal součástí mezinárodní citační databáze Scopus

AOPK ČR, ústředí

Odborný časopis Příroda se stal součástí mezinárodní citační databáze Scopus

24. 7. 2023

Tu provozuje nizozemské nakladatelství Elsevier, které se zaměřuje na přírodní, technická a medicínská témata.

Scopus je mezinárodní databáze odborných publikací a je alternativou ke známé databázi Web of Science. Scopus nabízí abstrakty z více než 40 000 recenzovaných časopisů z celého světa.  

Časopis Příroda, který vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR jako odborný recenzovaný časopis už od roku 1994, splnil náročné podmínky pro přijetí do této citační databáze a potvrdil tak svou odbornost. Díky tomu je Příroda opět zajímavějším titulem pro publikaci článků. K tomu slouží i model založený na jejich průběžném elektronickém publikování. Teprve po naplnění čísla dojde k jeho tisku, minimálně jednou ročně.

Více o Scopus
Citační databáze Scopus

Obálka odborného časopisu Příroda.