Odebírat RSS

null Odborníci budou diskutovat o biodiverzitě v souvislosti s dopravou a energetikou

AOPK ČR, ústředí

Odborníci z celého světa budou v Praze diskutovat o biodiverzitě v souvislosti s dopravou a energetikou

26. 6. 2024

V termínu 9. – 13. 9. proběhne mezinárodní konference IENE 2024.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pořádá ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a organizací Infrastructure & Ecology Network Europe (IENE) konferenci o biodiverzitě a dopravní a energetické infrastruktuře s názvem „Biodiverzita ve světle budoucího rozvoje dopravy“. Toto mezinárodní setkání probíhá jednou za dva roky a pro rok 2024 se pořadatelskou zemí stala Česká republika. Konference se konáv prostorách České zemědělské univerzity ve dnech 9. – 13. 9. 2024.

Cílem konference je výměna praktických zkušeností a poznatků z aktuálních výzkumů mezi vědci a odborníky z akademického, neziskového i firemního sektoru. K dnešnímu dni se registrovalotéměř 300 účastníků z více než 30 zemí z celého světa, přijato bylo bez mála 200 abstraktů k přednáškám, prezentacím, interaktivním diskusím a posterům.

Program konference bude zaměřen na několik tematických okruhů:

  • Výzvy a příležitosti – nové směry rozvoje dopravní a energetické infrastruktury a jejich vliv na biodiverzitu a ekologickou konektivitu. 
  • Inovace – opatření vedoucí k zamezení, snížení nebo kompenzaci negativních dopadů dopravní a energetické infrastruktury 
  • Výzkum a monitoring – prezentace studií zaměřených na dopady dopravní a energetické infrastruktury na biodiverzitu a účinnost opatření
  • Vzdělávání, zvyšování povědomí veřejnosti nebo hledání kapacit 

Hlavní řečníči konference: 

  • Gaya Herrington, viceprezidentka pro výzkum udržitelného rozvoje společnosti Schneider Electric a poradkyně Římského klubu 
  • Ladislav Miko – bývalý vysoký úředník evropského Generálního ředitelství pro životní prostředí a vedoucí české a evropské delegace na COP 15 CBD v roce 2022
  • Edgar van der Grift – známý vedoucí vědecký pracovník na Wageningenské univerzitě a člen vědeckého a odborného výboru IENE
  • Marguerite Trocmé – vedoucí oddělení environmentálních technologií ze Švýcarského federálního silničního úřadu
  • Václav Hlaváč – český expert na problematiku fragmentace biotopů, ekologické konektivity, ochrany migračních koridorů a ochrany fauny v kontaktu s dopravní a energetickou infrastrukturou

Více informací  se dozvíte na webových stránkách konference IENE 2024.
V nejbližších dnech zde také zveřejníme podrobný program a harmonogram diskusí, interaktivních sekcí a přednáškových bloků. Registrace přihlášek je stále otevřena.

Konference je spolufinancována z projektu LIFE Jedna příroda a dále podpořena Ministerstvem životního prostředí a Ředitelstvím silnic a dálnic.

Foto: Lubomár Dajč

Letecký snímek dálnice s ekoduktem.