Odebírat RSS

null Letos poprvé: 3. listopad byl vyhlášen Mezinárodním dnem biosférických rezervací

AOPK ČR, ústředí

Letos poprvé: 3. listopad byl vyhlášen Mezinárodním dnem biosférických rezervací

2. 11. 2022

Pro šest tuzemských biosférických rezervací se tak stává slavnostním dnem. Mezinárodní den biosférických rezervací má upozornit, jaký význam mají tato místa pro přírodu i člověka.

Zaměřují se totiž nejen na ochranu vzácných ekosystémů, ale i na šetrné využívání přírodních zdrojů. Mohou být také součástí národních parků či chráněných krajinných oblastí.

„Jedinečnost přírody a krajiny v biosferických rezervacích je – podobně jako v chráněných krajinných oblastech  – většinou výsledkem šetrného lidského hospodaření a bez zajištění vhodné péče by zanikla. Příkladem může být třeba oblast unikátních lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje v biosférické rezervaci Dolní Morava. Současné hospodaření ji však měnilo k horšímu a druhová pestrost je pozůstatkem dob minulých. Pro posílení ochrany zdejší jedinečné přírody a zároveň obnovu šetrného lesnického hospodaření tu proto nyní připravujeme podklady pro vyhlášení chráněné krajinné oblasti. Vyhlášení chráněného území na soutoku Moravy a Dyje je i součástí programového prohlášení vlády. Bude tak zajištěna ochrana i naší poslední biosférické rezervace,“  vysvětluje Pavel Pešout  z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Biosferické rezervace jsou vyhlašovány od roku 1976 jako součást rozsáhlého mezinárodního programu Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) Člověk a biosféra (Man and the Biosphere). Celosvětová síť nyní zahrnuje 738 biosférických rezervací ve 134 státech. V České republice jich bylo zatím ustaveno šest  - Třeboňsko, Křivoklátsko, Bílé Karpaty, Šumava, Krkonoše a Dolní Morava. Biosférické rezervace nejsou zahrnuty v právním řádu České republiky. Jsou chráněny především prostřednictvím velkoplošných zvláště chráněných území (CHKO, NP). Jediná BR Dolní Morava přes desetiletí snah dosud takto na většině území chráněna není.

Poznámky:
[1] https://en.unesco.org/biosphere

Ilustrační foto: Kaňon Berounky v biosférické rezervaci a CHKO Křivoklátsko, foto Petr Hůla