Odebírat RSS

null Letité Krkonoše a nový ministr v posledním čísle Ochrany přírody

AOPK ČR, ústředí

Letité Krkonoše a nový ministr v posledním čísle Ochrany přírody

24. 4. 2023

Rozhovor s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem, 60 let KRNAP a válka na Ukrajině. To jsou hlavní témata posledního čísla časopisu Ochrana přírody.

V úvodníku k šedesátému výročí Krkonošského národního parku jeho ředitel Robin Böhnisch konstatuje, že snaha uchránit maximum přírodních hodnot Krkonoš pod soustředěnou palbou nejrůzjších zájmů, záměrů, vizí či potřeb rozvoje se vine historií národního parku jako červená nit od jeho počátků až do současnosti.

Přírodě Krkonoš se věnují hned dva obsáhlé články. Text Alpínské bezlesí jako české rodinné stříbro popisuje, čím je toto území o rozloze 47 km2  výjimečné. Další článek pak rozebírá nejistou budoucnost krkonošské tundry v kontextu klimatické změny, depozice dusíku, narušeného vodního režimu, zarůstání či vysoké návštěvnosti a hledá způsob, jak o toto území nadále pečovat. 

Ministr životního prostředí Petr Hladík v jednom z prvních rozhovorů ve funkci (jmenován byl 10. března) popisuje, jakým tématům se jeho úřad bude v následujících letech věnovat. Jeho ambicí je, aby se zcela proměnila česká energetika a odchod od uhlí nebyl strašákem, ale využitou příležitostí. Zabývat se bude také obnovou vodního režimu krajiny, přípravou na vyhlášení národního parku Křivoklátsko, CHKO Soutok a Krušné hory či přirozenou obnovou posttěžebních prostor. Za zásadní považuje i tranformaci lesního hospodářství na přírodě blízké. 

Ruská agrese na Ukrajině se nevyhýbá ani chráněným územím. Ta pokrývají 14 % rozlohy státu, v důsledku války hrozí zničení 16 ramsarských lokalitám, 160 lokalitám soustavy Smaragd a dalším devíti stovkám chráněných území celostátního či místního významu. Bylo například zničeno 80 % Svjatohorského národního parku. Více najdete v článku Anastasie Drapaljuk, Oleksije Vasyljuka a Anny Kuzmenko. Není to veselé čtení. 

Orchidej vstavač kukačka z naší krajina už skoro zmizela. Byl připraven regionální akční plán, aby se vrátila nejméně na čtyři místa v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Jednotlivé kropky popisuje článek Vlastislava Vlačihy.   

Přiležitosti, které přinášejí zájemcům o dotace takzvané zjednodušené metody vykazování, popisuje Lukáš Martínek v článku Projektové schéma AOPK ČR v OPŽP 2021-2027. Finance jsou určeny na rozmanité spektrum činností – od obnovy a tvoby tůní a revitalizace potoků a řek po výsadbu zeleně, péči o chráněná území, likvidaci invazních druhů, budování návštěvnické infrastruktury.  

V časopise si také můžete přečíst článek Jana Plesníka o budoucím směřování ochrany přírody, významu trvalých hnízdních stěn pro ledňáčka říčního, modrásku bahenním v Moravském krasu a mnohé další. 

Přejeme zajímavé čtení. 

Všechna čísla najdete na https://www.casopis.ochranaprirody.cz/

Obálku zdobí fotografie mrazového třídění půd v tundře na Luční hoře od Zdeňka Patzelta.

Obálka časopisu Ochrana přírody.

obalka_2_2023