Odebírat RSS

null Data v ochraně přírody

AOPK ČR, ústředí

Zajímá vás, jak ochrana přírody získává data?

22. 12. 2023

A co s nimi pak dělá? Dozvíte se na konferenci Data v ochraně přírody, kterou 1. 2. 2024 pořádá AOPK ČR společně s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou životního prostředí. Registrujte se včas.

Je to v pořadí již desátá společná konference k vybraným otázkám praktické ochrany přírody. Program je rozdělen do  dvou boků - informační systému ochrany přírody a příklady dobré praxe ve shromažďování a zpracování dat. Konferenci uzavírá panelová diskuse na téma Máme dostatek dat o přírodě a krajině?  

Konference se koná 1. 2. 2024 v aule České zeměděské univerzity. Účast je bezplatná, bude zajištěn online přenos.

Registrační formulář, podrobný program a další informace najdete zde.

foto Evropsky významná lokalita Košťálov – monitoring kavylu olysalého, autor Jiří Bělohoubek