Odebírat RSS

null Dárek k Vánocům všem milovníkům Brd: lesy na Kloboučku se dočkaly ochrany

AOPK ČR, ústředí

Dárek k Vánocům všem milovníkům Brd: lesy na Kloboučku se dočkaly ochrany

19. 12. 2022

V chráněné krajinné oblasti Brdy bylo vyhlášeno další maloplošné chráněné území, přírodní rezervace Klobouček. Brdské lesy byly v minulosti kvůli produkci dřeva povětšinou přeměněny na smrkové monokultury a Klobouček je jedním z mála míst, kde měla příroda více prostoru.

Klobouček jako nenápadný vrchol na úbočí Toku, ležící mezi Obecnicí a dopadovou plochou, ukrývá výjimečnou lesní podívanou. Staré porosty, z rozhodnutí vlastníka lesa již téměř sto let ponechané bez zásahu, představují v Brdech neobvykle bohatou skladbu dřevin. V suťovém lese rostou krom obvyklejších buků mohutné staré lípy, kleny, jasany a jilmy a leží i stojí zde množství mrtvého dřeva, které hostí řadu vzácných druhů hub,“ popisuje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

„V době, kdy se vyhlašovala chráněná krajinná oblast Brdy, jsme ve zdejších lesích nechali zmapovat staré stromy [1]. Rozpadající se dřevo je totiž domovem mnoha rostlin, živočichů a hub a ostrůvkem pestrosti ve stejnověkých smrkových monokulturách, Právě v okolí Kloboučku jich bylo ve srovnání s jinými částmi CHKO nebývalé množství – na ploše 26 hektarů jich byly nalezeny více než dvě stovky. A proto jsme zde přistoupili k vyhlášení přírodní rezervace, abychom jim zajistili dostatečnou ochranu,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR.

Součástí přírodní rezervace je i malá loučka s chudým smilkovým trávníkem, dříve využívaným na seno. Loučka je stanovištěm několika vzácných druhů hub, typických právě pro chudé podhorské trávníky. Dalším cílem je tedy i zajistit vhodnou péči i tomuto společenstvu. Suťovým lesem, skalními útvary a malebnou loučkou vede naučná stezka, vyrobená ve spolupráci Vojenských lesů a statků, s.p., a AOPK ČR. 

Přírodní rezervace Klobouček má rozlohu 26 hektarů a chrání skalní útvar obklopený suťovým lesem a bučinou, obdobný charakter má i nedávno vyhlášená přírodní rezervace Koníček. Klobouček je třináctým maloplošným zvláště chráněným územím v CHKO Brdy.  

Poznámky: 
[1] Studie "Inventarizace a deskripce struktur starých lesů ve vybraných segmentech navrhované CHKO Brdy", která měla za účel zmapování významných biotopových stromů (tzv. habitatových objektů*), byla zpracována v letech 2014-2017. Habitatový objekt je stojící mrtvý nebo živý strom o průměru větším než 70 cm, ležící mrtvý strom o délce vice než 2 m a průměru větším než 50 cm, nebo pařez o průměru větším než 1 m. 
 

foro: archiv AOPK ČR

Zasněžená přírodní rezervace Klobouček z výšky.

Kloboucek akt uvnitr

Pohled z vyhlídky na Kloboučku.

Kloboucek vyhlidka