Odebírat RSS

null Český kras má novou naučnou stezku. Vede kolem lomů Velká Amerika a Trestanecký lom

AOPK ČR, ústředí

Český kras má novou naučnou stezku. Vede kolem lomů Velká Amerika a Trestanecký lom

14. 12. 2022

Její název Český Grand Canyon a Český Mauthausen odkazuje na časté označení těchto lomů. Naučná stezka přibližuje přírodovědné hodnoty zdejší krajiny, historii těžby vápence a tzv. pracovní útvar Mořina v Trestaneckém lomu.

Dlouhá je necelé tři kilometry, má jedenáct panelů a interaktivních prvků. 

„Návštěvník se například dozví, jak je tvar místních lomů geologicky podmíněný, že tu existuje evropsky významná lokalita Štoly Velké Ameriky, která chrání zimoviště několika druhů vzácných netopýrů ve starých a nepřístupných štolách navazujících na lomy. Neméně důležitou součástí stezky jsou i informace o nedávné minulosti tohoto území – především o nespravedlivém utrpení mnoha politických vězňů, kteří v letech 1949 – 1953 v Trestaneckém lomu za nelidských podmínek pracovali. Součástí stezky je proto i pietní zastavení u památníku politickým vězňům,“ vysvětluje Hana Hofmeisterová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.   

Lom Velká Amerika je turisticky velmi atraktivní místo, kam se jezdí podívat lidé z celé republiky i ze zahraničí. Naučná stezka návštěvníkům otevírá mnoho témat, která se k lomům vztahují, a zavede je na mnoho nově zpřístupněných výhledů do obou lomů. Zajímavé jsou i stojany informačních panelů. Konstrukce jsou zhotovené z kolejnic, po kterých jezdily lomařské vozíky a z tvarovaného drátu, takže působí autenticky. Pro představu náročnosti práce dělníků a trestanců je u Trestaneckého lomu vystavený jeden hunt – lomařský vozík, plně naložený kamením.

„S velkou úctou jsme při otevření stezky přivítali potomky politických vězňů, kteří zde v kamenolomu pracovali. Z jejich vyprávění stále zaznívala hrůza, kterou i jako děti vězněných v padesátých letech prožívali,“ dodává Jan Procházka z Ústavu pro studium totalitních režimů.    

Otevření se zúčastnili pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, spoluautor projektu Jan Procházka, zástupci firmy LOMY Mořina, zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů, speleologové, přírodovědci a řada dalších.  

Foto: Hana Hofmeisterová

Naučná tabule na stezce.