Odebírat RSS

null Ceny AOPK ČR za rok 2023 uděleny

AOPK ČR, ústředí

Ceny AOPK ČR uděleny: jedna putuje do Krkonoš, další oceňují filmové počiny

1. 2. 2024

Cenu v kategorii Osobnost si odnesl Jan Sobotka, dlouholetý starosta Vrchlabí a senátor. V kategorii Počin ji získali tři tvůrci, kteří svými filmy přibližují krásy přírody veřejnosti – Jan Hošek, Jiří Petr a Marian Polák.

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se letos udělovala pošesté, již tradičně na konferenci Vybrané problémy naší přírody a krajiny [1]. Ceny předával dlouholetý děkan Fakulty životního prostředí ČZU Vladimír Bejček a ředitel AOPK ČR František Pelc.

Cenu v kategorii Osobnost si odnesl Jan Sobotka, dlouholetý starosta Vrchlabí a senátor. 

Příroda se nedá dlouhodobě chránit bez spolupráce s lidmi, kteří v krajině žijí. Krkonošský národní park patří mezi turisticky nejvíce zatížená chráněná území nejen u nás, ale i ve světě. Spolupráce jeho správců a obcí je dlouhodobě korektní a konstruktivní, se snahou hledat rovnováhu mezi ochranou přírody a udržitelným rozvojem obcí. Velkou zásluhu na tom má právě Jan Sobotka, dlouholetý starosta Vrchlabí, předseda Svazku měst a obcí Krkonoš a také senátor. Patří mu dík a doufám, že podobná spolupráce bude čím dál častější i v dalších chráněných územích,“ konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  

Cenu AOPK ČR v kategorii Počin získali hned tři filmoví tvůrci: Jan Hošek, Jiří Petr a Marian Polák.  

Všichni tři napomáhají tomu, že i tuzemská široká veřejnost může vnímat, že naše příroda přináší podobně zajímavá tajemství jako ta, která vídá ve filmech Davida Attenborougha. Kdo neviděl Planetu Česko, Planetu Praha či Jeseníky – království horské divočiny, měl by to určitě napravit. Jsou to filmy, které ukazují nejen přírodní krásy, ale i to, že je důvod se zastavit a dívat se kolem sebe,“ vysvětluje František Pelc důvody pro udělení Ceny AOPK ČR. 

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se uděluje na základě doporučení Rady AOPK ČR [2]. Chce upozornit na zajímavé osobnosti či počiny, které pomáhají zlepšit stav naší přírody. V roce 2018 získalo ocenění Arcibiskupství pražské za šetrné lesní hospodaření na Rožmitálsku a manželé Burešovi za celoživotní přínos pro ochranu a výzkum přírody v Jeseníkách. V roce 2019 to byla firma ZEMSPOL za šetrné zemědělské hospodaření v Moravském krasu a Petr Moucha za celoživotní práci pro naši přírodu, zejména pro ochranu lesů. Za rok 2020 si ocenění odneslo Povodí Moravy za některé revitalizační a renaturační projekty v povodí řek Morava a Dyje, v kategorii Osobnost byly oceněny dvě výjimečné ženy – Jarmila Kubíková a Dana Bartošová. V čtvrtém ročníku získal cenu Pivovar Radegast za reklamní spot s motivem pastevce a vlka a za podporu projektů, které se zaměřují na zadržování vody v krajině a péči o beskydské louky. Cenu v kategorii Osobnost si odnesl za celoživotní práci profesor Karel Šťastný. V roce 2023 byli oceněni Tomáš Vrška a Školní lesní podnik Křtiny, v kategorii Osobnost Bedřich Moldan.

Nominace pro další ročník může zaslat kdokoli do konce března [3].

Poznámky:
[1] Tématem jsou Data v ochraně přírody, přenos z konference je možno sledovat na YouTube kanálu  AOPK ČR. K dispozici bude i záznam
[2] Rada AOPK ČR byla ustanovena s cílem otevřít profesionální ochranu přírody veřejnosti z řad uznávaných osobností zejména z oblasti vědy, zákonodárců, veřejné správy  a neziskového sektoru. Členství je čestné, bez nároku na odměnu. Seznam členů najdete na stránce Rada AOPK ČR
[3] Nominace zasílejte prosím na adresu karolina.sulova@nature.cz, více o Ceně AOPK ČR najdete na stránce O nás (zcela dole).

Laureáti Ceny AOPK ČR Jan Hošek a Jiří Petr, foto: Tomáš Jůnek, ČZU

Jan Hošek, Jiří Polák (oba na snímku uprostřed) a Marian Polák obdrželi cenu AOPK ČR v kategorii Počin za mimořádně inspirující popularizaci krás naší přírody. Foto: Tomáš Jůnek, ČZU

Laureát Ceny AOPK ČR Jan Sobotka, senátor a starosta Vrchlabí, foto: Tomáš Jůnek, ČZU

Cenu AOPK ČR v kategorii Osobnost obdržel Jan Sobotka, starosta města Vrchlabí za korektní přístup k hledání rovnováhy mezi ochranou přírody a rozvojem obcí. Foto: Tomáš Jůnek, ČZU