Odebírat RSS

null Ocenění pro péči o lesy ve Křtinách a celoživotní práci pro přírodu

AOPK ČR, ústředí

Ocenění pro péči o lesy ve Křtinách a celoživotní práci pro přírodu

2. 2. 2023

Již popáté byly uděleny Ceny AOPK ČR. V kategorii Počin cenu získal docent Tomáš Vrška a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny za rozvíjení zásad přírodě blízkého hospodaření v teorii i praxi. Cenu v kategorii Osobnost si odnesl za celoživotní práci profesor Bedřich Moldan.

Ceny předávala proděkanka Fakulty životního prostředí ČZU Kateřina Černý Pixová a ředitel AOPK ČR František Pelc na konferenci Vybrané problémy naší přírody a krajiny [1].


„Tomáš Vrška dlouhodobě prosazuje šetrné a přírodě blízké hospodaření v lesích. Unikátní je, že dokáže spojit vědecké poznatky s praxí. To je dobře vidět na práci Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, který v současnosti řídí. Strategie lesnického hospodaření je zaměřena na adaptaci lesů na klimatickou změnu, kdy se postupně zvyšuje jejich pestrost – jak ve složení dřevin, tak i v tom, že jsou tu stromy různého stáří v rozmanité struktuře. Přirozená obnova lesů tvoří více než 50 % z celkové obnovy. Zásadní je, že se ukazuje, že přírodě blízké postupy hospodaření mohou být ekonomicky rentabilní,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
 
Cenu AOPK ČR v kategorii Osobnost získal profesor Bedřich Moldan za rozsáhlou pedagogickou, publicistickou, politickou a diplomatickou činnost v oblasti životního prostředí.

„Profesor Moldan je opravdu výjimečnou osobností v českém i mezinárodním kontextu. Přispěl k tomu, že většina naší společnosti vnímá ochranu přírody a životního prostředí jako zásadní faktor, který přispívá ke kvalitě každodenního života. Jako první polistopadový ministr životního prostředí se také zásadně podílel na nastavení právního systému ochrany životního prostředí v České republice. Je jedním z předních expertů v oblasti environmentálních rizik klimatické změny,“ vysvětluje František Pelc důvody pro udělení Ceny AOPK ČR.


Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se uděluje na základě doporučení Rady AOPK ČR [2]. Chce upozornit na zajímavé osobnosti či počiny, které pomáhají zlepšit stav naší přírody. V roce 2018 získalo ocenění Arcibiskupství pražské za šetrné lesní hospodaření na Rožmitálsku a manželé Burešovi za celoživotní přínos pro ochranu a výzkum přírody v Jeseníkách. V roce 2019 to byla firma ZEMSPOL za šetrné zemědělské hospodaření v Moravském krasu a Petr Moucha za celoživotní práci pro naši přírodu, zejména pro ochranu lesů. Za rok 2020 si ocenění odneslo Povodí Moravy za některé revitalizační a renaturační projekty v povodí řek Morava a Dyje, v kategorii Osobnost byly oceněny dvě výjimečné ženy – Jarmila Kubíková a Dana Bartošová. V čtvrtém ročníku získal cenu Pivovar Radegast za reklamní spot s motivem pastevce a vlka a za podporu projektů, které se zaměřují na zadržování vody v krajině a péči o beskydské louky. Cenu v kategorii Osobnost si odnesl za celoživotní práci profesor Karel Šťastný.


Nominace pro další ročník může zaslat kdokoli do konce března [3].

Poznámky:
[1] Tématem je připravovaná evropská legislativa pro obnovu přírody,  přenos z konference je možno sledovat na youtube kanálu  AOPK ČR na adrese
https://youtu.be/vGyOH331F2g, k dispozici bude i záznam
[2] Rada AOPK ČR byla ustanovena s cílem otevřít profesionální ochranu přírody veřejnosti z řad uznávaných osobností zejména z oblasti vědy, zákonodárců, veřejné správy  a neziskového sektoru. Členství je čestné, bez nároku na odměnu. Seznam členů najdete na: https://www.nature.cz/rada-aopk-cr
[3] Nominace zasílejte prosím na adresu karolina.sulova@nature.cz, více o Ceně AOPK ČR najdete na: https://www.nature.cz/web/cz/historie-oceneni

Foto: Pavel Štěrba

Úvodní fotografie: Bedřich Moldan přebírá Cenu AOPK ČR

Foto v článku: Tomáš Vrška při přebírání Ceny

Předávání cen AOPK ČR.

foto Pavel Sterba