Odebírat RSS

null Blíží se čas kdy se v přírodě pohybuje nejvíce lidí

AOPK ČR, ústředí

Blíží se prázdniny: čas, kdy se v přírodě pohybuje nejvíce lidí

27. 6. 2024

Automatické sčítače, které zaznamenávají návštěvnost, využívala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v roce 2023 na šedesáti místech, na 15 z nich probíhá sčítání už deset let či déle.

Většinou jsou to úseky turistických cest, někdy i vodácky oblíbené toky nebo pěšiny se zákazem vstupu. Jednoznačně nejvíce lidí se v přírodě pohybuje během července a srpna, nejvíce návštěvníků zaznamenaly sčítače v covidovém roce 2020, případně 2021, kdy bylo omezeno cestování do zahraničí. Nejméně lidí vyráží do přírody v listopadu a únoru. 

I když jsou počty ve dvou posledních letech většinou již nižší, z dlouhodobého hlediska návštěvnost postupně stoupá. Z 15 profilů sledovaných po dobu nejméně 10 let jsou jen tři, kde je celkový trend klesající. Jde o cesty se zákazem vstupu, nejvýraznější pokles vykazuje beskydská Kněhyně, jedno z posledních útočišť tetřeva, jeřábka lesního či rysa. Vstup tam není dovolen, proto zde probíhají  průběžně kontroly,“ vysvětluje Ondřej Vítek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Naopak nejstrmější nárůst zaznamenaly sčítače na cestě kolem pramene na Králickém Sněžníku. Tam byla návštěvnost vloni rekordní a souvisí s otevřením nové polské rozhledny na vrcholu. Zatímco v roce 2012 tudy prošlo zhruba 30 000 návštěvníků, vloni jich bylo téměř 80 000. V roce 2023 byla návštěvnost nejvyšší za osm let měření také na cestě z Louňovic na Velký Blaník. Oproti předchozímu roku narostla o čtvrtinu. Nejvíce lidí tudy přitom prošlo v září, a to jak kvůli hromadné akci, tak i prodlouženému víkendu.

Jednoznačně nejnavštěvovanějším místem, kde AOPK ČR návštěvnost sleduje, je národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály. Problémy s parkováním zde vyřešil rezervační systém s limity na počty vstupů v určitých hodinách. Výsledkem přitom není nižší návštěvnost, ale její rovnoměrnější rozložení v průběhu dne. Ani denní maxima nedosahují v posledních dvou letech dřívějších hodnot. Přitom v roce 2023 byla návštěvnost dokonce nejvyšší od začátku měření (2015), takže rezervační systém prokazatelně nesnižuje možnost prohlídky.

„To, že si lidé přednostně ke svému pobytu vybírají chráněná území, není náhoda. Staráme se o to, aby návštěvníci mohli do přírody chodit a zároveň ji nepoškozovali – průběžně proto opravujeme stezky, povalové chodníky, žebříky, panely, budujeme ptačí pozorovatelny. V našem programu Dům přírody [1], který chráněná území lidem přibližuje, je nyní otevřeno 15 návštěvnických a 9 menších informačních středisek. Připravili jsme tipy na zajímavé výlety [1] a také sérii animovaných spotů [2], které ukazují, jak si výlet co nejvíce užít a zároveň po sobě v přírodě zanechat co nejméně stop,“ konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  

Podrobnější rozbor a zajímavosti z monitoringu návštěvnosti 2023 najdete v tomto dokumentu.
 
Poznámky:
[1] Nabídka více než 60 tipů na výlet Pojďte s  námi do přírody
[2] Spoty vycházejí z jednoduchých zásad chování v přírodě a podívat se na ně můžete na našem YouTube kanálu nebo na stránce Jak se chovat v přírodě

Vím, kam jdu
Výlet plánuji podle svých schopností a zkušeností. S sebou si vezmu vše, co mohu potřebovat. Znám pravidla a omezení pro pohyb v oblasti, kam se chystám. Chráním přírodu a vše, co poskytuje. Většinou nevadí, když si natrhám lesní plody pro svou potřebu. Neničím okolí, netrhám květiny a nezabíjím nic živého. Odnáším si jen zážitky a obrázky. Pohybuji se přednostně po svých. 

Chráním přírodu a vše, co poskytuje
Většinou nevadí, když si natrhám lesní plody pro svou potřebu. Neničím okolí, netrhám květiny a nezabíjím nic živého. Odnáším si jen zážitky a obrázky. Pohybuji se přednostně po svých. 

Respektuji navštívené místo a jeho obyvatele
Respektuji omezení v chráněném území. Vnímám a jsem ohleduplný k přírodě i místním obyvatelům. Neruším hlukem, světlem ani svou přítomností, nepřekážím. Chovám se tak, abych nerušil zážitek ostatním návštěvníkům. Svého psa mám vždy pod kontrolou. 

Zodpovídám za svou bezpečnost
Sleduji okolí, neriskuji. Vím, že příroda může být pro nepozorného návštěvníka nebezpečná. Přesto jsem rád, když je příroda nespoutaná. 

Nezanechávám po sobě stopy
Vše, co jsem si do přírody s sebou přinesl, si též odnáším. Když potřebuji na záchod, nezůstávají po mně viditelné stopy. Navštívené místo zanechávám tak, jak jsem ho našel. 

Podílím se na péči
Chráním navštívené místo. Nezveřejňuji fotografie a souřadnice míst, která nejsou přístupná a všeobecně známá. Na poškozování přírody nebo nedostatky upozorním správce území. 

Úvodní fotografie je ilustrační, foto: Archiv AOPK ČR.