null Agrotrans Vítkovice v Krkonoších

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Agrotrans spol. s r. o.
Smlouva o vzájemné spolupráci v zájmu zachování koexistence velkých šelem a pastvy hosp. zvířat v krajině. 3. 7. 2023 Odbor zvláštní ochrany přírody