null Vláda schválila první Akční plán proti šíření invazních druhů

Vláda schválila první Akční plán proti šíření invazních druhů

15. 6. 2023

Invazní druhy jsou velkým rizikem pro přírodní ekosystémy i člověka. K zavlékání rostlinných a živočišných druhů mimo oblasti jejich původního rozšíření přitom dochází vlivem lidské činnosti. Opatření Akčního plánu proti šířícím se invazním nepůvodním druhům se budou realizovat v příštích šesti letech společnou aktivitou ministerstev, orgánů státní správy, ale také vědců a odborné i laické veřejnosti.

První Akční plán pro řešení problematiky prioritních způsobů šíření invazních nepůvodních druhů v České republice, dnes schválený vládou, se zaměřuje na omezení nejzásadnějších způsobů (nezáměrného) šíření invazních nepůvodních druhů. Více v tiskové zprávě MŽP.