null Skončila registrace zvířat invazních druhů chovaných jako domácí mazlíčci

Skončila registrace zvířat invazních druhů chovaných jako domácí mazlíčci

14. 4. 2023

Nyní již bude možné registrovat jen ty druhy, které na seznam přibyly v srpnu loňského roku.

Poslední březnový den byl i posledním termínem pro prodloužené registrování zvířat druhů, která jsou uvedená na unijním seznamu invazních druhů a která se často chovají jako domácí mazlíčci.   

Nejčastěji registrovaným domácím mazlíčkem se stala želva nádherná (1430 zvířat). Až s velkým odstupem pak korálovka pruhovaná (20), dále po cca deseti jedincích mýval severní, nosál červený nebo burunduk páskovaný. Ostatní druhy pak pouze výjimečně (rak mramorovaný, ibis posvátný, nutrie říční nebo muntžak malý).

Nápor na registr před skončením lhůty byl opravdu velký a potvrzení o registraci se vydávají postupně. Do datových schránek nebo emailů tak všem chovatelům přijde potvrzení s malým zpožděním. [1]

Nyní lze až do konce srpna 2023 registrovat pouze druhy, které  na unijní seznam invazních druhů přibyly až s jeho aktualizací v loňském srpnu. Z chovaných druhů půjde nejčastěji o hada korálovku pruhovanou.

Úhyn registrovaného zvířete, případně změna adresy držení (kde je zvíře chováno), musí jeho majitel nahlásit na emailovou adresu invaznidruhy@nature.cz. Chovatel obdrží potvrzení registrace s novou adresou nebo potvrzení o vyškrtnutí zvířete z registru. Emailová adresa slouží také pro nahlášení nálezu např. želvy nádherné ve volné přírodě.

 

Poznámka:

[1] V případě jakýchkoliv dotazů na postup registrace se můžete kdykoliv obrátit na email invaznidruhy@nature.cz. Všechny informace také najdete na webových stránkách invaznidruhy.nature.cz