Odebírat RSS

null Změny 2 pro 4 a 5 výzvu OPŽP ZMV

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Oznamujeme změny pro 4. a 5. výzvu OPŽP ZMV

31. 1. 2024

S účinností od 1. 2. 2024 dochází k aktualizaci Příručky AOPK ČR pro OPŽP 2021-2027 a k úpravě některých příloh.

Modifikace výzev s účinností od 1. 2. zahrnuje:

  • Aktualizaci Příručky AOPK ČR pro OPŽP 2021–2027 na verzi 8 a úpravu znění příloh č. 7 a 8 vzorů pro žadatele.
  • Úpravu lhůt pro podání žádosti o platbu a zprávy o realizaci z kalendářních na pracovní dny.
  • Úpravu podkladů, ze který vychází hodnocení – přidání nových standardů a zásad regulace invazních druhů (příloha č. 7 - Kritéria přijatelnosti).
  • Pro lepší přehlednost uveřejňujeme příručku také v režimu změn s revizemi.

Doporučení: Pro aktuálnost vzorů žádostí a povinných příloh doporučujeme žadatelům, aby si všechny tyto dokumenty stáhli znovu.

Veškeré informace k programu OPŽP ZMV a samotným výzvám lze najít na stránce programu a u jednotlivých výzev.

Pokud máte jakékoliv dotazy, napište nám na adresu: AOPK-Dotazy-OPZP21@nature.cz. Pro případné konzultace můžete kontaktovat příslušné regionální pracoviště AOPK ČR.

Úvodní foto: Zuzana Růžičková