Odebírat RSS

null Výzva TA ČR - program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Výzva TA ČR - program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA

2. 3. 2023

Prosíme ty, kteří mají zájem o spolupráci s AOPK ČR, aby nám své podklady dodali do 24. 3. 2023.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 9. 2. 2023 druhou veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA:

V případě zájmu o uplatnění Agentury ochrany přírody a krajiny ČR jako uživatele výstupů/výsledků posílejte žádost spolu s návrhem potvrzení zájmu externího aplikačního garanta o využití výsledků projektu (P1) nebo potvrzení zájmu o výstupy projektu (P2) na e-mailovou adresu podpora.vyzkumu@nature.cz, a to nejpozději do 24. března 2023. Po tomto datu již není možné garantovat její vyřízení do konce soutěžní lhůty.

Doporučujeme žadatelům projednat uplatnění výstupů/výsledků s příslušným odborem ještě před zasláním oficiální žádosti. Pro rychlejší vyřízení žádosti zasílejte e-mail vždy pro jeden návrh projektu (např. pokud požadujete uplatnění výstupů/výsledků k třem návrhům projektů, pošlete tři e-maily) a do předmětu e-mailu uveďte kód a název návrhu projektu.

Pozn.: U výsledku druhu NmetS směřujícímu za AOPK ČR je nezbytné zaslat spolu s žádostí a návrhem potvrzení i standardizovaný formulář TA ČR pro druh výsledku NmetS.

Přílohy:

P1/ Potvrzení zájmu externího aplikačního garanta o využití výsledků projektu
P2/ Potvrzení zájmu o výstupy projektu

Foto: Petra Stráníková

Foto: Petra Stráníková

Foto: Petra Stráníková