Odebírat RSS

null Výzva do podprogramu PPK C byla právě spuštěna

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Na podporu zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy půjde letos 25 milionů korun. To je o 5 milionů více než v loňském roce.

3. 3. 2023

Výzva do podprogramu PPK C byla právě spuštěna.

Spustili jsme výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu v Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C). Podpora je určená na péči o zraněné a handicapované živočichy a jejich návrat do přírody, dále na péči o trvalé handicapy pro odchovné a osvětové účely. Dotaci je možné získat také na osvětu ochrany druhů a omezování působení ohrožujících faktorů, nebo na zajištění péče o invazní druhy předávaných do záchranných stanic (definovaných podle §79 odst. 7 zákona č. 114/1992 Sb). Péči zajišťuje síť akreditovaných záchranných stanic pro ohrožené a handicapované živočichy. 

Žádosti do výzvy PPK C přijímá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR od 3. 3.  do 3. 4. 2023 elektronicky prostřednictvím datové schránky AOPK ČR.

O tuto dotaci může požádat jen subjekt, který zajistí péči o handicapované živočichy na celém území České republiky. Finanční prostředky jsou poskytovány až do výše 100 % uznatelných nákladů. Formulář žádosti je přílohou výzvy, kterou společně s dalšími informacemi najdete na webu Finance pro přírodu a krajinu  v části Výzvy.

Foto: Jakub Čejka

Foto: Jakub Čejka

Foto: Jakub Čejka