Odebírat RSS

null Vyhlašujeme 3. výzvu z programu NPO–POPFK

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Vyhlašujeme 3. výzvu z programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

26. 4. 2023

Podpora je určená na zpracování studií k posouzení potenciálu zadržování vody v krajině a na návrhy konkrétních opatření. Příjem žádostí začne 28. 4.

Žádosti vyplněné prostřednictvím Jednotného dotačního portálu podávejte elektronicky na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR. 

Cílem je zpracování studií k posouzení potenciálu zadržování vody v krajině, návrh konkrétních opatření (v rámci podprogramu 166) a realizace 10 % navržených opatření (výše podpory na realizaci opatření z podprogramu 167 max. do výše 15 % ceny studie). Podrobnosti k jednotlivým etapám prací jsou uvedeny ve výzvě.

Výzva je průběžná, žádosti tedy budou administrovány podle data přijetí na podatelny regionálních pracovišť AOPK ČR. Konečné datum příjmu žádostí je 30. 9. 2023, nebo po vyčerpání celkové alokace. Ta je 18,15 mil. Kč (z toho 3,15 mil. Kč DPH). Při velkém zájmu o zpracování studií ale může být rozhodnuto o jejím navýšení.

Podrobné informace včetně příručky pro žadatele najdete na stránkách dotačního portálu Finance pro přírodu a krajinu. V případě dotazů je možné se obrátit na pracovníky příslušného regionálního pracoviště AOPK ČR.

Přejít na detail výzvy

Foto: Petra Královcová